Важно обавештење за ученике и родитеље/старатеље

Влада Републике Србије одлучила је да због тренутне епидемиолошке ситуације у земљи обустави непосредни образовно-васпитни рад. У циљу остваривања права ученика на образовање, Министарство просвете, науке и технолошког развоја припремило је оперативни план за НАСТАВАК РАДА школа у отежаним условима кроз учење на даљину. Привремено обустављање непосредне наставе у школама НЕ ЗНАЧИ и обустављање образовно-васпитног рада са ученицима.
Почетак реализације образовно васпитног рада учењем на даљину је 17.03.2020.године.
Ученици ће све потребне информације добити од одељенских старешина и у обавези су да прате сва обавештења и активно учествују у оваквом виду наставе. У најбољем интересу ученика и у циљу успешног завршетка текуће школске године моле се родитељи да одговорно и у складу са својим могућностима контролишу процес учења од куће и подстичу ученике на редовност у раду.
Ученици ће добијати упутства за вежбање, израду домаћих задатака, писања есеја, израду презентација које ће достављати наставницима путем мејла или друге образовне платформе и то за све предмете. чиме ће се обезбедити континуитет у учењу, праћење напредовања и могућност оцењивања.

Више информација можете видети овде.

Хвала на разумевању и сарадњи