Ценовник услуга

Школски одбор Машинско-електротехничке школе је на седници усвојио нови ценовник услуга за ванредне ученике који ће се примењивати :

Нове цене су:

-уплата на име уписа године 3.000,00 динара

-уплата на име обнове године 1.000,00 динара

-уплата на име полагања испита са писменим делом  700,00 динара

-уплата на име полагања испита без писменог дела 600,00 динара

-уплата на име полагања испита са вежбама 900,00 динара

-уплата на име полагања испита из практичне наставе 900,00 динара

-уплата на име полагања завршног испита  1.700,00 динара

-уплата на име полагања матурског испита 2.100,00 динара

-час консултативне наставе 65,00 динара

2.Специјалистичко образовање

 

Упис на специјализацију 3.000,00 дин
Испит 1.500,00 дин
Испит са писменим задатком 1.700,00 дин
Испит са вежбама 2.000,00 дин
Испит из практичне наставе 2.200,00 дин

-Час консултативне наставе 100,00 динара

-Специјалистички испит 5.500,00 динара

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА