Горан Јакимов

Горан Јакимов

Име и презиме: Горан Јакимов

Датум и место рођења: Бор

Email адреса: goran.jakimov@mesbor.edu.rs

Образовање: Машински факултет Ниш, смер производно машинство

Предмети: Организатор практичне наставе