Душан Ристић

Душан РИСТИЋ

Име и презиме: Душан Ристић

Датум и место рођења: 05.08.1978.  Бор

Email адреса: dusan.ristic@mesbor.edu.rs

Образовање: VII-1

Предмети: Безбедност саобраћаја, Регулисање саобраћаја, Основи путева и улица, Интегрални транспорт, Саобраћајна инфраструктура, Терет са интегралним транспортом

Курсеви, сертификати: Сертификовани предавач Агенције за безбедност саобраћаја

Додатна интересовања: Cпорт, музика