за школу без насиља – порука ученицима

Драги ученици,

    У складу са специфичностима организовања онлајн  наставе у време пандемије вирусом, молимо Вас да обратите посебну пажњу и не дозволите себи и другима непримерено понашање на платформама за учење (различити облици дигиталног насиља, непримерени коментари и др.).

     Непримерено понашање ученика утицати на  оцену из владања на крају школске године.

    Уколико имате сазнања о дигиталном насиљу између својих вршњака или сте сами изложени насиљу потребно је да обавестите родитеље, одељењског старешину или предметног наставника како би могли да делујемо, прекинемо и санкционишемо недозвољено понашање.

       На наредном Часу одељењског старешине посветићемо више пажње теми дигителног насиља и правилима понашања на интеренету.

        У овако тешком тренутку за све Вас, будите пре свега добри људи и другови као што сте увек и били и помажите се, јер је и овако довољно тешко. Будите одговорни према себи и према другима јер Ви сте снага наше школе.

         Будите здрави!

Срдачан поздрав од ваших наставника, одељењских старешина, педагога и директора школе.