Зорица Тркуља

Зорица Тркуља

Име и презиме: Зорица Тркуља

Email адреса: zorica.trkulja@mesbor.edu.rs

Образовање:  Високо

Предмети: Биологија, Екологија, Грађанско

Додатна интересовања: Музика, Природа и друштво