Ивана Сологуб

Ивана Сологуб

Име и презиме: Ивана Сологуб

Email адреса: ivana.sologub@mesbor.edu.rs

Образовање: Машински факултет Београд, мастер инжењер машинства

Предмети: Рачунари и програмирање, Компјутерска графика, Моделирање машинских елемената и конструкција, Експлоатација и одржавање моторних возила