Изабрани наставници за мобилност

Пројектни тим је у складу са Европским развојним планом школе и циљевима пројекта одабрао наставнике који ће похађати курсеве у земљама Европске уније:

  • Оливера Стојић, наставник математике и информатике – курс “Using E-Learning Platforms ” у Прагу.
  • Александра Ристић, наставник електро групе предмета – курс “DIGITAL and SOCIAL MEDIA COMPETENCIES @ SCHOOL” у Риму.
  • Санела Пауновић, наставник математике – курс “CLIL – Content and Language Integrated Learning” у Прагу.
  • Јелена Марјановић Микашиновић, наставник физике – курс “Innovative Approaches to Teaching ” у Барселони.
  • Ана Стреховец, наставник енглеског језика – курс “Integrating ICT and new technologies into teaching and education” у Палерму.