Избор учесника пројекта ,,Иновативне информационе технолгије у модерној вет школи” за мобилности у Бугарској и Италији

У нашој школи је извршен избор ученика и наставника који ће учествовати на обукама у 2.години пројекта Ерасмус+ KA2 202 “Иновативне информационе технолгије у модерној ВЕТ школи”.

Комисија коју чине директор школе, координатор пројекта и асистент координатора пројекта, после уписивања свих потребних података према правилнику о бодовању ученика у листе учесника установила је да су учешће на обуци из Програмирања у Бугарској остварили ученици Мила Ковачевић (3/1) и Михаило Јанковић (3/1), као и наставници Александра Ристић и Оливера Јовановић. На резервној листи су ученици Димитрије Петровић и Катарина Ивковић.

На обуци из Ардуина у Италији учешће су остварили ученици Катарина Ивковић (3/2) и Лука Стојановић (3/2), док су на резервној листи ученици Димитрије Петровић (3/2) и Марко Радоичић (3/2).

На конкурсу за избор наставника ни један наставник није испуњавао тражене услове (због отежаних услова путовања која тренутно важе за Италију) па ће конкурс бити поновљен у септембру 2022.године.