Конкурсна документација: Јавна набавка мале вредности – ЈНМВ бр. 01/2016 НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Конкурсну документацију можете преузети на следећем линк – у.