Ксенија Радојковић

Ксенија Радојковић

Име и презиме: Ксенија Радојковић

Датум и место рођења: 21. 02. 1977. Бор

Email адреса: ksenija.radojkovic@mesbor.edu.rs

Образовање: Професор француског језика и књизевности

Предмети: Француски језик, Латински језик

Курсеви, сертификати: Креативна употреба уџбеника у настави страних језика, Комуникацијска компетентност наставника у функцији унапређења квалитета рада у школи, Повећање компетенција наставника за квалитетније остваривање педагошке ефикасности рада на часу, Школско оцењивање у основној и средњој школи, Наставник као креатор климе у одељењу, Mozabook презентација- примена интерактивне табле, Средина за учење интерактивне методе, Обука за извођење наставе грађанског васпитања, Семинар за извођење наставе изборних предмета у Гимназији

Додатна интересовања:  Писање сценарија за школске представе, писање есеја и поезије на француском језику

Зашто просвета?Просвета- јер пружа могућност да из дана у дан учимо од младих људи, размењујемо идеје и погледе на свет који су другачији од наших и будемо најбоља верзија себе.
Просвета јер колико млади људи уче од нас, толико и ми, наставници, учимо од младих