Мариета Петрујкић

Мариета Петрујкић

Име и презиме: Мариета Петрујкић

Датум и место рођења: 29.03.1962

Email адреса: marieta.petrujkic@mesbor.edu.rs

Образовање: Виша електротехничка школа Београд

Предмети: Практична настава

Курсеви, сертификати: Како написати добру припрему за час?; Наставник између теорије и праксe; Школско оценивање у основној и средњој школи; 2Д Компјутерска графика-Ауто САD