Мобилност у Фиренци – Еразмус+

У периоду од 11. априла до 16. априла 2022. наставнице Стојанка Милошевић, Оливера Јовановић и Милена Милутиновић, у оквиру стручног усавршавања, учествују на обукама у Фиренци у Италији. У оквиру обука наставнице похађају следеће курсеве, „Tablets and Smartphones: Using Mobile Devices as Educational Tools“, „Facing Diversity: Intercultural Classroom Management“  и „Designing Inclusive Learning Environments (ILE) to Support all Students (DILEs)“.