НАСТАВНИЦА САНЕЛА ПАУНОВИЋ НА СЕМИНАРУ У ПРАГУ

Наставница математике Санела Пауновић похађала је семинар CLIL – Content and Language Integrated Learning у Прагу у периоду од 15.04.2019. до 19.04..2019.год. у оквиру пројекта Едукација и мобилност у савременој школи,који се остварује у оквиру #ErasmusPlus програма. Семинару су, осим наше наставнице, присуствовали и учесници из Шпаније, Португалије, Литваније, Грчке и Италије. Тема семинарa била је увођење страног језика у настави на било ком часу осим на часу матерњег језика, методе рада и начини побољшања квалитета образовног процеса употребом иновативних наставних метода, како би се проширили потенцијали за учење и мотивацију ученика. Део семинара је био посвећен развоју дигиталних вештина ученика коришћењем бесплатних платформи (quizizz.com, edpuzzle.com). Такође је била посвећена пажња наставним техникама у раду у мултикултуралним срединама и како подржати укључивање мањина у образовање засновано на демократским вредностима и њихово активно учешће у друштву. Прихватање различитости, сви смо јединствени и сви имамо нешто заједничко, наставном методом “Тhe ladybird activity”. Наставница је обишла културне и историјске знаменитости Прага, као и основну школу у Прагу, и на тај начин упознала се са системом образовања у тој земљи. Упознала се и са системима образовања у другим европским државама дружењем са колегама. Искуство и знање стечено на семинару је управо оно што се остварује кроз #ErasmusPlus пројекте.