Ненад Каменовић

Ненад Каменовић

Име и презиме: Ненад Каменовић

Email адреса: nenad.kamenovic@mesbor.edu.rs

Образовање: Дипломирани инжењер машинства

Предмети: Машински материјали, Техничко цртање са нацртном геометријом, Основе машинства, Конструисање