Ненад Јаковљевић

Ненад Јаковљевић

Име и презиме: Ненад Јаковљевић

Датум и место рођења: 03.12.1975.год.  Бор

Email адреса: nenad.jakovljevic@mesbor.edu.rs

Образовање: Специјалистичке струковне студије другог степена-студијски програм: регулисање и безбедност  друмског саобраћаја

Предмети: Практична настава

Зашто просвета? Рад са децом