Обавештење о промени модела наставе

Одлуком Тима за праћење и координисање примене превентивних мера обавештавају се ђаци, родитељи и наставницима да ће се почев од понедељка, 20. септембра 2021. године почети са применом тзв. другог модела организације образовног рада у нашој школи.

Други модел организације подразумева организацију наставе на следећи начин:

1. радна недеља

ГрупаДани којима похађају наставу у школи
Апонедељак, среда, петак
Буторак, четвртак

2. радна недеља

ГрупаДани којима похађају наставу у школи
Ауторак, четвртак
Бпонедељак, среда, петак

Након друге радне недеље организација наставе по групама се понавља, све у складу са одлукама Тима за праћење и координисање примене превентивних мера.

Група која не долази у школу, наставу ће пратити он лајн за тај дан.

Одлука о промени можете преузети на овом линку.