Оливера Стојић

Оливера Стојић

Име и презиме: Оливера Стојић

Email адреса: olivera.stojic@mesbor.edu.rs

Образовање: Дипломирни математичар за рачунарство и информатику, Природно математички факултет Крагујевац

Предмети: Математика и Рачунарство и информатика

Курсеви, сертификати: Савремени приступ настави Математике; Blog, twitter и facebook u nastavi matematike, Електронско учењење, Оцењивање у основној и средњој школи, Наставник између теорије и праксе, Математика у свету око нас, Активно орјентисана настава математике, Пројектни рад у настави математике, Using Е-Learning platforms