Ауто школа

Ауто-школа ,,МЕШ Бор”

,,МЕШ Бор” је прва ауто-школа у нашем граду у којој раде дипломирани саобраћајни ижењери и где се обука обавља на највишем нивоу. Почела је са радом 1. јуна 2008. године, као саставни део Машинско-електротехничке школе.

auto1

Делатности ауто-школе ,,МЕШ Бор” јесу обука, полагање испита за возаче моторних возила А, Б, Ц, Д и Е категорије и допунска обука за оне који поседују возачку дозволу неке од наведених категорија. Возни парк ауто-школе ,,МЕШ Бор” сачињавају: два путничка возила марке ,,југо 55”, теретно возило, прикључно возило и аутобус.

Обука кандидата наше ауто-школе врши се на целој територији општине Бор и на импровизованом полигону у дворишту Школе. После наше обуке кандидати су спремни да самостално управљају возилом. Висок проценат пролазности кандидата на испитима говори да је обука у нашој ауто-школи висококвалитетна. Кандидати добијају материјал за увежбавање тестова којима су обухваћена сва питања која се могу појавити на теоријском делу возачког испита. На овај начин повећава се квалитет припремљености канидата и сигурнија пролазност на испиту.

auto3

Плаћање се може извршити и у шест месечних рата. Редовни ученици Машинско-електротехничке школе у Бору имају одговарајући попуст (не плаћа се издавање уверења о положеном возачком испиту).