Наставници

СПИСАК НАСТАВНОГ ОСОБЉА ЗА ШК.2018/2019.ГОД.

Ристић  Милена СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Маринковић Ана СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Ристић Лела СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Милутиновић Јелена СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Крстић Стефана РУСКИ ЈЕЗИК – I СТРАНИ ЈЕЗИК
Станојев Даница ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – I СТРАНИ ЈЕЗИК
Ђокић Слађана ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – I СТРАНИ ЈЕЗИК
Стреховец Ана ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – I СТРАНИ ЈЕЗИК
Ксенија Радојковић ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК – I СТРАНИ ЈЕЗИК
Тркуља Зорица БИОЛОГИЈА
Петровић Јасмина ХЕМИЈА
Марјановић Микашиновић Јелена ФИЗИКА
Ђорђевић Драган ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Стоилковић Оливер ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Драган Миладиновић ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Динић Милан МУЗИЧКА УМЕТНОСТ
Милетић Јелена ЛИКОВНА КУЛТУРА
Милошевић Стојанка ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ, ГЕОГРАФИЈА
Пауновић Данијела СОЦИОЛОГИЈА
Станојевић Биљана УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
Голубовић Веселин ИСТОРИЈА
Вучковић Иван ФИЛОЗОФИЈА , ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Милановић Наташа ЕКОНОМСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА
Степановић Саша ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС
Здравковић Светлана   ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ, ЕКОНОМСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА
Сања Марковић ПСИХОЛОГИЈА
Стојановић Зоран РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
Пауновић Санела МАТЕМАТИКА
Поповић Сања МАТЕМАТИКА
Вељковић Милунка МАТЕМАТИКА
Стојић Оливера МАТЕМАТИКА
Арсенијевић Светлана МАТЕМАТИКА
Тончев Милан МАШИНСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА
Милошевић Горан МАШИНСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА
Јовановић Дејан МАШИНСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА
Нешић Дејан МАШИНСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА
Петровић Горан МАШИНСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА
Сологуб Ивана МАШИНСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА
Каменовић Ненад МАШИНСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА
Миладиновић Новица ПРАКТИЧНА НАСТАВА – МАШИНСТВО
Вељковић Милош ПРАКТИЧНА НАСТАВА- МАШИНСТВО
Милићевић Љиљана ЕЛЕКТРО ГРУПА ПРЕДМЕТА
Радивојевић Бисерка ЕЛЕКТРО ГРУПА ПРЕДМЕТА
Тасић Оливера ЕЛЕКТРО ГРУПА ПРЕДМЕТА
Ана Андрејић- Шумкоски ЕЛЕКТРО ГРУПА ПРЕДМЕТА
Милутиновић Иван ЕЛЕКТРО ГРУПА ПРЕДМЕТА
Николић Александра ЕЛЕКТРОГРУПА ПРЕДМЕТА
Димитровски Зорица ЕЛЕКТРО ГРУПА ПРЕДМЕТА
Ранђеловић Владан ЕЛЕКТРО ГРУПА ПРЕДМЕТА
Скробоња Саша ЕЛЕКТРО ГРУПА ПРЕДМЕТА
Мариета Петрујкић ПРАКТИЧНА НАСТАВА
Шумкоски Иван САОБРАЋАЈНА ГРУПА ПРЕДМЕТА
Ристић Душан САОБРАЋАЈНА ГРУПА ПРЕДМЕТА
Стојевски Бојан САОБРАЋАЈНА ГРУПА ПРЕДМЕТА
Ђуровић Драган ПРАКТИЧНА НАСТАВА У БЛОКУ
Голубовић Иван ПРАКТИЧНА НАСТАВА У БЛОКУ
Стефан Јаковљевић ПРАКТИЧНА НАСТАВА У БЛОКУ
Ненад Јаковљевић ПРАКТИЧНА НАСТАВА
Стојковић Милан САОБРАЋАЈНА ГРУПА ПРЕДМЕТА
Ристић Александра ЕЛЕКТРОГРУПА ПРЕДМЕТА
Михајловић Сашка СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Александра Станковић СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ