Ваннаставно особље

Име и презимеРадно место
Милан БожовићДиректор школе
Маја МладеновићПедагог школе
Зоран СтојановићБиблиотекар школе
Драгана ГрамићСекретар школе
Веселка ЋировШеф рачуноводства
Драгана ВеселиновићАдминистративно - финансијски радник
Горан ЈакимовКоординатор практичне наставе
Горан ИкановићДомар школе
Катарина ТрајковићСпремачица
Драгана Јовановић Спремачица
Сузана НешићСпремачица
Данијела ПоповићСпремачица
Дока ТрајковићСпремачица
Љиљана МиладиновићСпремачица
Марина НегрићСпремачица
Мери ЂорђијевскиСпремачица
Данијел ЂорђевићДомар школе
Сања ПоповићТехничар одржавања информационог система и технологија
Марија ВаргаПедагог Школе-замена
Сања МарковићПсихолог