ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

На основу члана 39 и 55 став 1 тачка 2 и члана 57 став 1 Закона о јавним набавкама, наручилац, директро Машинско-електротехничке школе у Бору, путем огласа, објављује позив за подношење понуда. Документацију можете преузети на следећем линку.