Посао за матуранте – Rakita Exploration d.o.o 

Обавештавамо наше матуранте и њихове родитеље о пословној прилици коју нашим ученицима нуди предузеће Rakita Exploration d.o.o   

У  складу са досадашњом сарадњом и разговорима о наставку исте, предузеће Rakita Exploration d.o.o  исказало је намеру да приликом запошљавања нових радника у свом предузећу, предност имају ученици Машинско-електротехничке школе који се школују у подручју рада Машинство и обрада метала и подручју рада Електротехника. Сви заинтересовани ученици своје биографије и контакт информације могу да доставе путем мејла на адреси: jobs@rakita.net или у пословним просторијама на адреси Суваја 185а уз обавезну напомену да су матуранти Машинско-електротехничке школе у Бору као и податак о оствареном успеху у току школовања.

Пријаве могу поднети одмах након дипломирања.

Ученици осталих образовних профила могу се пријавити на идентичан начин али због природе посла акценат је стављен на поменуте профиле.