Посета техничке школе „Раде Металац“ из Лесковца

У оквиру треће фазе пројекта „Заједно ка средњој школи“ коју подржавају Центар за образовне политике“ и Фондација „Песталоци“, предвиђене су хоризонталне посете школа учесница у пројекту.  

Протекле недеље наша  школа угостила је Техничку школу „Раде Металац“ из Лесковца.  
Том приликом наставници, стручни сарадници и директори школа разменили су искуства пружања подршке ученицима у ризику од осипања и раду транзиционих клубова. Поред тога, разматране су специфичности у приступима превенцији осипања у зависности од локалних средина и изради планова подршке. 

У плану је наставак оваквих видова хоризонталних размена и са другим школама и заједничко спровођење пројектних активности.