Потписан Меморандум о сарадњи у оквиру пројекта „Заједно ка средњој школи”

У Београду је 8. октобра 2021. год. потписан Меморандум о сарадњи између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и локалне самоуправе града Бора, у оквиру пројекта „Заједно ка средњој школи – Подршка деци из осетљивих група у преласку у средњу школу“.

Главни циљ пројекта је подржавање успешног преласка ученика из осетљивих група ка средњошколском нивоу образовања и васпитања и наставку школовања, кроз јачање капацитета релевантних актера за пружање адекватне и правовремене подршке. У пројекат је укључено 20 основних и средњих школа из десет локалних самоуправа.

Потписивањем Меморандума јача се партнерство између институција и организација на националном и локалном нивоу, у циљу пружања усклађене и координисане подршке ученицима из осетљивих група.