Припремна настава за поправне и разредне испите у августовском испитном року за школску 2020/2021.

Припремна настава за поправне и разредне испите у августовском испитном року за школску 2020/2021. год је у прилогу. 

Пријава разредних, поправних, матурских испита почиње од 02.08 до 06.08.2021. год у секретаријату Школе.