Пројекти

Машинско-електротехничка школа је до сада реализовала неколико пројеката у сарадњи са локалном самоуправом у циљу побољшања услова рада. Обновљена је фасада школе 2017. године, урађене су хидро и термо изолација крова школе и фискултурне сале 2015. године, постављена је спољашна ПВЦ столарија у школи и радионици 2013. године.

 

У неколико протеклих школских година учињени су изузетни напори (у раду наставника и ученика и коришћењем сопствених финансијских средстава) за опремање рачунарских кабинета, лабораторија и радионица. Од планираних активности извршено је умрежавање свих кабинета за електротехничку и машинску струку у једну целину са циљем максималног коришћења постојеће и нове опреме и наставних средстава и боље координације рада наставника стручних предмета. Реализовано је и умрежавање рачунарске опреме административне и књиговодствене службе.

 

Пројектом „Развој ИКТ инфраструктуре у установама образовања, науке и културе“ који се реализује у сарадњи са Академском мрежом Републике Србије (АМРЕС), Министарством трговине, туризма и телекомуникација и Министарством просвете, науке и технолошког развоја омогућено је да се школа повеже на АМРЕС мрежну инфраструктуру.

 

Претходних неколико година се константно врши набавка нових ИКТ наставних средстава, једним делом учешћем Школе у пројектима који постоје у нашој земљи али и донацијама других држава.

 

Наставници се додатно обучавају, посећују семинаре и радионице из области којима се баве, тако да је претходних година Школа добила звање МикроТик академије и ОRACLE академије. Неки од семинара су одржавани на енглеском језику чиме су наставници, поред унапређивања својих ИКТ компетенција, радили и на усавршавању енглеског језика.