Распоред испита – ванредни ученици

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

У    ЈУНСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

1.СРЕДА,16.ЈУН 2021.ГОДИНЕ

  а) Пословање саобраћајних предузећа,Економика и организација саобраћаја и Предузетништво  у 16,30 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Аврамовић Далибор                                                   1.Милошевић Стојанка

2.Страиновић Милица                                                  2.Здравковић Светлана

3.Мунћановић Милош                                                   3.Милановић Наташа

б)Историја у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Стојановић Андрија                                                   1.Милошевић Стојанка

                                                                                              2.Голубовић Веселин

                                                                                               3.Пејчић Велимир

в)Биологија и Екологија и заш.жив.средине у 16,30 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија.

1.Радуловић Немања                                                         1.Вељковић Милица

2.Вешковић Ђорђе                                                              2.Тркуља Зорица

                                                                                                 3.Жикић Милица

г) Српски језик и књижевност у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Марковић Гроздан                                                       1.Милутиновић Јелена

                                                                                               2.Маринковић Ана

                                                                                               3.Михајловић Сашка

д) Ликовна култура у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Јанаћковић Милош                                                      1.Голубовић Веселин

                                                                                                2.Милетић Јелена

                                                                                                3.Ристић Милан

2.ЧЕТВРТАК,17.ЈУН 2021.ГОДИНЕ

а)Устав и права грађана у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Страиновић Милица                                                    1.Голубовић Веселин

                                                                                                2.Страк Катерина

                                                                                                3.Пауновић Данијела

б) Моторна возила у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Мунћановић Милош                                                         1.Ристић Душан

2.Дистерло Владимир                                                          2.Шумкоски Иван

3.Марковић Гроздан                                                             3.Стојевски Бојан

4.Вешковић Ђорђе

в)Технологија материјала,Мотори СУС , Механика и Машински елементи у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Стојановић Андрија                                                         1.Милошевић Горан

2.Јовановић Стефан                                                              2.Тончев Милан

3.Јанаћковић Милош                                                            3.Нешић Дејан

4.Думитрашковић Сашка

5.Карабашевић Марко

3.ПЕТАК,18.ЈУН 2021.ГОДИНЕ

а) Физика у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1Стојановић Андрија                           1.Марјановић Микашиновић Јелена

                                                                                                2.Марковић Горан

                                                                                                3.Спасић Бојан

б)Грађанско васпитање у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Страиновић Милица                                                 1. Милошевић Стојанка

                                                                                             2. Здравковић Светлана

                                                                                             3. Милановић Наташа

в) Терети у транспорту и Безбедност  саобраћаја и Терет са интегралним транспортом   у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Мунћановић Милош                                                         1.Ристић Душан

2.Дистерло Владимир                                                          2.Шумкоски Иван

3.Марковић Гроздан                                                             3.Стојковић Милан

4.ВешковићЂорђе

4.ПОНЕДЕЉАК,21.ЈУН 2021.ГОДИНЕ

а)Транспортно право и шпедиција, Саобраћајни системи, Превоз терета и путника,Регулисање саобраћаја  у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Аврамовић Далибор                                                          1.Ристић Душан

2.Радуловић Немања                                                            2.Шумкоски Иван

3.Николић Анастасија                                                          3.Стојковић Милан

4.Грујић Драгослава

5.Мунћановић Миош

6.Дистерло Владимир

7.Марковић Гроздан

8.Вешковић Ђорђе

б) Хемија у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Јовановић Стефан                                                         1.Тркуља Зорица

                                                                                                2.Вељковић Милица

                                                                                                3.Живковић Јелица

5.УТОРАК,22.ЈУН 2021.ГОДИНЕ

а)Саобраћајна инфрастуктура и Практична настава – саобраћај у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Николић Анастасија                                                         1.Стојевски Бојан

2.Вешковић Ђорђе                                                                2.Ристић Душан

3.Аврамовић Далибор                                                         3.Шумкоски Иван

4.Мунћановић Милош

5.Дистерло Владимир

6.Марковић Гроздан

5.СРЕДА,23.ЈУН 2021.ГОДИНЕ

а)Математика у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Марковић Гроздан                                                    1.Пауновић Санела

2.Нејков Лазар                                                               2.Арсенијевић Светлана

3.Попов Арсеније                                                          3.Вељковић Милунка

4.Гашић Никола

б)Електротехника и електроника,Основе електротехнике,Електрични и електронски уређаји на возилима у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Јанаћковић Милош                                                            1.Тасић Оливера

2Карабашевић Марко                                             2.Ана Андрејић Шумкоски

3.Вешковић Ђорђе                                                                3.Поповић Сања

6.ЧЕТВРТАК, 24.ЈУН 2021.ГОДИНЕ

а)Хемија и маш.материјали,Тех.обраде,ТОП,Тех.цртање,Основе машинства

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Думитрашковић Сашка                                                 1.Милошевић Горан

2.Карабашевић Марко                                                        2.Петровић Горан

3.Ђурић Дејан                                                                        3.Тончев Милан

4.Грујић Драгослава

5.Вешковић Ђорђе

7.ПОНЕДЕЉАК,28.ЈУН 2021.ГОДИНЕ

а)Практична настава- машинство  у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Јанаћковић Милош                                                   1.Миладиновић Новица

2.Босиоковић Марко                                                     2.Вељковић Милош

3.Ђурић Дејан                                                                 3.Милошевић Горан

У Бору,14.6.2021.године                                                         Директор школе,

                                                                      Милован Божовић,дипл.инж.маш.