РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У ЈАНУАРСКОМ ИСПИТНОМ  РОКУ ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ

1.ПОНЕДЕЉАК,23.ЈАНУАР  2023.ГОДИНЕ

а/ Српски језик и књижевност  у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                         Комисија:

1.Босиоковић Марко                                                            1.Милутиновић Јелена

                                                                                                2.Ристић Лела

                                                                                                3.Михајхловић Сашка

б/Моделирање маш.елем. и конструкција у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Станимировић Марија                                                      1.Јовановић Дејан

                                                                                                2.Сологуб Ивана

                                                                                                3.Каменовић Ненад

в/Хемија у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Маринковић Славиша                                                       1.Каменовић Ненад

2.Грујић Драгослава                                                              2.Живковић Јелица

3.Николић Анастасија                                                          3.Вељковић Милица

г/Саобраћајни системи и Саобраћајна инфраструктура  у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Радовановић Ксенија                                                        1.Ристић Душан

2.Марковић Дамјан                                                              2.Стојковић Милан

                                                                                                3.Костић Тина

2.УТОРАК,24.ЈАНУАР  2023.ГОДИНЕ

а/ Физичко васпитање  у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                         Комисија:

1.Босиоковић Марко                                                            1.Миладиновић Драган

                                                                                                2.Стоилковић Оливера

                                                                                                3.Киш Соња

б/Физика у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Маринковић Славиша                                           1.Марјановић Микашиновић Јелена

                                                                                                2.Марковић Горан

                                                                                                3.Спасић Бојан

в/Моторна возила и Интегрални транспорт у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Шокић Далибор                                                                 1.Костић Тина

2.Марковић Дамјан                                                              2.Шумкоски Иван

3.Боћошевић Немања                                                          3.Стојковић Милан

3.СРЕДА,25.ЈАНУАР  2023.ГОДИНЕ

а/ Енглески језик у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                         Комисија:

1.Босиоковић Марко                                                            1.Стреховец Ана

2.Станисављевић Драгана                                                   2.Ђокић Слађана

                                                                                                3.Станојев Даница

б/ Практична настава-саобраћај у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Боћошевић Немања                                                          1.Стојковић Милан

2.Љубић Александра                                                            2.Стојевски Бојан

                                                                                                3.Јаковљевић Ненад

в/ Географија   у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                         Комисија:

1.Маринковић Славиша                                                       1.Стојковић Милан

                                                                                                2.Милошевић Стојанка

                                                                                                3.Стојковић Милан

г/Организација превоза у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Марковић Дамјан                                                              1.Шумкоски Иван

                                                                                                2.Стојковић Милан

                                                                                                3.Стојевски Бојан

5.ЧЕТВРТАК,26.ЈАНУАР  2023.ГОДИНЕ

а/Рачунарство и информатика    у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                         Комисија:

1.Маринковић Славиша                                                       1.Николић Александра

                                                                                                2.Стојић Оливера

                                                                                                3.Милутиновић Милена

б/ Рачунарска графика и мултимедија у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Петковић Анђела                                                               1.Николић Александра

                                                                                                2.Милићевић Љиљана

                                                                                                3.Стојић Оливера

6.ПОНЕДЕЉАК,30.ЈАНУАР  2023.ГОДИНЕ

а/ Технологија материјала,Елементи аутомат.моторних возила,Машински елементи,Конструисање,Механика   у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                         Комисија:

1.Радовановић Ксенија                                                        1.Милошевић Горан

2.Босиоковић Марко                                                            2.Нешић Дејан

3.Вукашиновић Предраг                                                      3.Тончев Милан

4.Маринковић Славиша                                                       4.Каменовић Ненад

7.УТОРАК,31.ЈАНУАР  2023.ГОДИНЕ

а/ Машински материјали,Испитивање маш.конструкција, Моторна возила,Тех.цртање у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                         Комисија:

1.Маринковић Славиша                                                       1.Милошевић Горан

2.Станимировић Марија                                                      2.Тончев Милан

3.Вукашиновић Предраг                                                      3.Нешић Дејан

4.Радовановић Ксенија

8.СРЕДА,01.ФЕБРУАР 2023.ГОДИНЕ

а/ Устав и права грађана у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Босиоковић Марко                                                            1.Пауновић Данијела

2.Станимировић Марија                                                      2.Страк Катерина

                                                                                                3.Голубовић Веселин

9.ЧЕТВРТАК,02.ФЕБРУАР  2023.ГОДИНЕ

а/ Грађанско васпитање и Предузетништво у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                         Комисија:

1.Станимировић Марија                                                      1.Милановић Наташа

2.Љубић Александра                                                            2.Здравковић Светлана

                                                                                                3.Милошевић Стојанка

У Бору,20.01.2023.године                                                                                           Директор школе,

                                                                                                                Милован Божовић,дипл.инж.маш.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

У  ЈАНУАРСКОМ   ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2022/2023.ГОДИНЕ

САОБРАЋАЈ-  

1/   Психологија и етика учесника у саобраћају,26.јануар 2023. у 15,00 часова

Комисија:

1.Стојковић Милан

2.Јоновић Милена

3.Бухингер Јелена

2/Безбедност друмског саобраћаја,25.јануар у 17,00 часова

Комисија:

                                                            1.Ристић Душан

                                                                2.Шумкоски Иван

                                                                3.Стојевски Бојан

У Бору,20.01.2023.године                                                                                           Директор школе,

                                                                                                                Милован Божовић,дипл.инж.маш.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА У  ЈАНУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2022/2023.ГОДИНЕ ЗА  ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

            1.ПОНЕДЕЉАК,23.ЈАНУАР 2023.ГОДИНЕ

               – Српски језик и књижевност у 17,00 часова

                                                                                 Комисија:

                                                                         1.Ристић Лела

                                                                         2.Милутиновић Јелена

                                                                         3.Михајловић Сашка

                                                                                                                      ДИРЕКТОР ШКОЛЕ,

                                                                                                                Милован Божовић,дипл.инж.маш.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ ИСПИТА У  ЈАНУАРСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2022/2023.ГОДИНЕ

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

1.УТОРАК,31.ЈАНУАР  2023.године од 17,00 часова

 -Радни задатак Б – припрема возила,вођење документације,контрола терета,безбедност и здравље на раду

                                                                            Комисија:

                                                                    1.Бојан Стојевски

                                                                    2.Милан Стојковић

                                                                    3.Иван Стоевски (екстерни члан)

                                                                                                                       ДИРЕКТОР ШКОЛЕ,

                                                                                                                Милован Божовић,дипл.инж.маш.