РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У ЈАНУАРСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

1)ПОНЕДЕЉАК,25.ЈАНУАР 2021.ГОДИНЕ

    а)Тех.материјала, Хемија и маш.материјали и Моделирање маш.елемената и конструкција,Експлоат.и одрж.машина  у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                       Комисија.
1.Стојановић Андрија                                                         1.Слогуб Ивана

2.Мунћановић Милош                                                        2.Јовановић Дејан

3.Карабашевић Марко                                                       3.Каменовић Ненад

4.Гашић Никола

5.Босијоковић Марко

   б)Прописи у друмском саобраћају и Моторна возила у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                       Комисија:

1.Дистерло Владимир                                                         1.Ристић Душан

2.Емини Расим                                                                     2.Шумкоски Иван

                                                                                               3.Стојевски Бојан

2) УТОРАК,26.ЈАНУАР 2021.ГОДИНЕ

    а) Математика у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                       Комисија:

1.Стојановић Андрија                                                         1.Вељковић Милунка

2.Марковић Дамјан                                                             2.Пауновић Санела

3.Босијоковић Марко                                                          3.Арсеијевић Светлана

   б)Основи машинства и Тех.физика у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                       Комисија:

1.Аврамовић Далибор                                                        1.Петровић Горан

2.Мунћановић Милош                                                        2.Нешић Дејан

3.Дистерло Владимир                                                         3.Тончев Милан

4.Карабашевић Марко

 

3)ЧЕТВРТАК,28.ЈАНУАР 2021.ГОДИНЕ

   а)Тех.механика,Механика и Термодинамика  у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                       Комисија:

1.Мунћановић Милош                                                        1.Нешић Дејан

2.Дистерло Владимир                                                         2.Тончев Милан

3.Карабашевић Марко                                                        3.Милошевић Горан

4.Босијоковић Марко

  б) Енглески језик у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                       Комисија:

1.Стојановић Андрија                                                         1.Стреховец Ана

                                                                                               2.Станојев Даница

                                                                                               3.Ђокић Слађана

4)ПЕТАК,29.ЈАНУАР 2021.ГОДИНЕ

   а) Српски језик и књижевност у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                       Комисија:

1.Босијоковић Марко                                                          1.Милутиновић Јелена

                                                                                               2.Михајловић Сашка

                                                                                               3.Ристић Лела

  б) Географија у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                       Комисија:

1.Стојановић Андрија                                                          1.Голубовић Веселин

                                                                                               2.Милошевић Стојанка

                                                                                               3.Стојковић Милан

 в) Екологија и заш.жив.средине и Биологија у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                       Комисија:

1.Карабашевић Марко                                                        1.Вељковић Милица

2.Думитрашковић Саша                                                     2.Тркуља Зорица

3.Марковић Дамјан                                                             3.Жикић Милица

5) ПОНЕДЕЉАК,01.ФЕБРУАР 2021.ГОДИНЕ

  а)Техничко цртање и Хидраулика и пнеуматика у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                       Комисија:

1.Карабашевић Марко                                                        1.Милошевић Горан

2.Босијоковић Марко                                                          2.Петровић Горан

                                                                                               3.Каменовић Ненад

б) Практична настава – саобраћај у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                       Комисија:

1.Мунћановић Милош                                                        1.Стојевски Бојан

2.Дистерло Владимир                                                         2.Стојковић Милан

3.Емини Расим                                                                     3.Јаковљевић Ненад

6) УТОРАК,02.ФЕБРУАР 2021.ГОДИНЕ

   а) Технологија обраде у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                       Комисија:

1.Босијоковић Марко                                                          1.Јовановић Дејан

                                                                                               2.Каменовић Ненад

                                                                                               3.Сологуб Ивана

  7) СРЕДА,03.ФЕБРУАР 2021.ГОДИНЕ

  а) Практична настава-машинство у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                       Комисија:

1.Карабашевић Марко                                                        1.Миладиновић Новица

2.Босијковић Марко                                                            2.Вељковић Милош

                                                                                               3.Нешић Дејан

8)ЧЕТВРТАК,04.ФЕБРУАР 2021.ГОДИНЕ

   а) Социологија у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                       Комисија:

1.Босијоковић Марко                                                          1.Пауновић Данијела

                                                                                               2.Катерина Стрек

                                                                                               3.Голубовић Веселин

 б) Физика у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                       Комисија:

1.Емини Расим                                                         1.Јелена Марјановић Микашиновић

                                                                                   2.Марковић Горан

                                                                                   3.Спасић Бојан

У Бору,22.01.2021.године                                                                                         Директор школе,

                                                                                                                              Милован Божовић,дипл.инж.маш.

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

У ЈАНУАРСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2020/2021.ГОДИНЕ

 

                                               – САОБРАЋАЈ, 01. и 02.ФЕБРУАР  2021.ГОДИНЕ У 17,00 ЧАСОВА

Комисија:

                                                               1.Ристић Душан

                                                               2.Шумкоски Иван

                                                               3.Стојевски Бојан

У Бору,22.01.2021.године                                                                                         Директор школе,

                                                                                                                              Милован Божовић,дипл.инж.маш.

 

 РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА  ЗАВРШНИХ  ИСПИТА

У  ЈАНУАРСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2020/2021.ГОДИНЕ

 

 ЧЕТВРТАК,04.ФЕБРУАР 2021.ГОДИНЕ У 16,00 ЧАСОВА

 

            1.ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЗАВАРИВАЧ

 

                                                                       Комисија:

                                                           1.Нешић Дејан

                                                           2.Милошевић Горан

                                                           3.Вељковић Милош

                                                           4.Миладиновић Новица

 

У Бору,22.01.2021.године                                                               Директор школе,

                                                                                               Милован Божовић,дипл.инж.маш.