РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

1.ПОНЕДЕЉАК,16.АВГУСТ 2021.ГОДИНЕ

а) Техничко цртање и Технологија образовног профила у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија.

1.Николић Анастасија                                                          1.Тончев Милан

2.Николић Милош                                                                2.Петровић Горан

3.Јовановић Стефан                                                             3.Милошевић Горан

4.Карабашевић Марко

5. Александар Фирановић                                                              

б) Безбедност  саобраћаја   у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Мунћановић Милош                                                         1.Ристић Душан

2.Дистерло Владимир                                                          2.Шумкоски Иван

                                                                                                3.Стојковић Милан

2.УТОРАК,17.АВГУСТ 2021.ГОДИНЕ

а) Саобраћајана инфраструктура, Интегрални превоз, Саобраћајни системи и Механизација претовара у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Мунћановић Милош                                                         1.Ристић Душан

2.Дистерло Владимир                                                          2.Шумкоски Иван

3.Николић Милош                                                                  3.Бојан Стојевски

4.Емини Расим                                                                     

3.СРЕДА,18.АВГУСТ 2021.ГОДИНЕ

а)Социологија са правима грађана у 16,30 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Мунћановић Милош                                                      1.Пауновић Данијела

2.Дистерло Владимир                                                        2.Страк Катерина

                                                                                                3.Голубовић Веселин

б)Хемија у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Николић Анастасија                                                        1.Жикић Милица

                                                                                                2.Вељковић Милица

                                                                                                3.Живковић Јелица

в) Математика у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Марковић Гроздан                                                    1.Арсенијевић Светлана

2.Јовановић Стефан                                                      2.Пауновић Санела

                                                                                             3.Стојић Оливера

д)Саобраћајна психологија у 16,00 часова

                Кандидати:

1.Емини Расим                                                                                  Комисија:

                                                                                                1.Милена Јоновић

                                                                                                2.Милица Здравковић

                                                                                                3. Пауновић Данијела

г) Организација рада у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Николић Милош                                                               1.Милошевић Горан

2.Карабашевић Марко                                                        2. Тончев Милан

3.Фирановић Александар                                       3.Нешић Дејан                   

4.ЧЕТВРТАК,19.АВГУСТ 2021.ГОДИНЕ

а) Практична настава – саобраћај у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Мунћановић Милош                                                         1.Стојевски Бојан

2.Дистерло Владимир                                                          2.Ристић Душан

3.Николић Милош                                                                3.Шумкоски Иван

4.Стојановић Андрија

5.Аврамовић Далибор

6.Емини Расим

в)Технологија материјала у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Николић Милош                                                              1.Милошевић Горан

                                                                                                   2. Тончев Милан

                                                                                       3.Нешић Дејан                      

г)Практична настава-машинство у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                       

1.Босиоковић Марко                                                                   Комисија:

2.Карабашевић Марко

3.Александар Фирановић                            1.Милошевић Горан

                                                                                     2.Миладиновић Новица

                                                                                            3.Вељковић Милош

г) Српски језик и књижевност у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Стојановић Андрија                                                    1.Маринковић Ана

                                                                                           2.Милутиновић Јелена

                                                                                              3.Ристић Лела

ПЕТАК,20.08.2021.

а) Техничка механика и машински елементи у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Емини Расим                                                                      1.Милошевић Горан

2.Марко Карабашевић                                                         2.Тончев Милан

3.Александар Фирановић                                                    3.Нешић Дејан

У Бору,11.8.2021.године                                                    Директор школе,

                                                                      Милован Божовић,дипл.инж.маш.