РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКE У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

1.ПОНЕДЕЉАК,22.НОВЕМБАР 2021.ГОДИНЕ

а) Физичко васпитање у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Ђурђевић Милан                                                        1.Стоилковић Оливер

                                                                                             2.Миладиновић Драган

                                                                                              3.Соња Киш

б) Практична настава-саобраћај у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Перовић Данијела                                                            1.Стојковић Милан

2.Радуловић Маријана                                                       2.Стојевски Бојан

3.Марковић Гроздан                                                           3.Јаковљевић Ненад

4.Николић Милош

5.Стојановић Андрија

6.Емини Расим

2.УТОРАК,23.НОВЕМБАР 2021.ГОДИНЕ

а)Ликовна култура у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Павловић Габријела                                                     1.Голубовић Веселин

                                                                                                2.Милетић Јелена

                                                                                                3.Ристић Милан

б)Дизјанирање 2Д видео игара и Администрирање рачунарских мрежа  у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Ђурђевић Милан                                                          1.Радивојевић Бисерка

2.Вога Катарина                                                               2.Ристић Александра

                                                                                                3.Јовановић Оливера

в) Енглески језик у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Марковић Гроздан                                                        1.Станојев Даница

                                                                                                2.Ђокић Слађана

                                                                                                3.Стреховец Ана

г) Математика у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Николић Анастасија                                                    1.Вељковић Милунка

2.Јовановић Стефан                                                          2.Стојић Оливера

                                                                                                3.Пауновић Санела

г) Српски језик и књижевност у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Стојановић Андрија                                                   1.Јелена Милутиновић

                                                                                              2.Лела Ристић

                                                                                              3.Сашка Михајловић

д) Тењх.цртање,Тех.цртање са нацртном геометријом,Машински елементи у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Станић Александар                                                            1.Петровић Горан

2.Вукашиновић Предраг                                                      2.Нешић Дејан

3.Думитрашковић Сашка                                                     3.Тончев Милан

3.СРЕДА,24.НОВЕМБАР 2021.ГОДИНЕ

а)Техничка документација  у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Ђурђевић Милан                                                          1.Радивојевић Бисерка

                                                                                                2.Ристић Александра

                                                                                             3.Николић Александра

б) Машински материјали,Експлоатација и одржавање моторних возила,Тех.обраде у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Думитрашковић Сашка                                                   1.Петровић Горан

2.Јанаћковић Милан                                                            2.Нешић Дејан

3.Вукашиновић Предраг                                                    3.Милошевић Горан

в) Социологија у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Марковић Гроздан                                                         1.Пауновић Данијела

                                                                                                2.Страк Катерина

                                                                                                3.Голубовић Веселин

4.ЧЕТВРТАК,25.НОВЕМБАР 2021.ГОДИНЕ

а) Програмирање у облаку  Основе електротехнике у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Ђурђевић Милан                                                          1.Радивојевић Бисерка

2.Думитрашковић Сашка                                              2.Ристић Александра

                                                                                              3.Николић Александра

б) Транспортно право и шпедиција, Саобраћајна инфраструктура  у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Марковић Гроздан                                                             1.Ристић Душан

2.Марковић Дамјан                                                              2.Стојковић Милан

3.Николић Милош                                                                3.Стојевски Бојан

в) Биологија у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Грујић Драгослава                                                              1.Живковић Јелица

2.Јовановић Стефан                                                              2.Бујак Ивана

                                                                                                3.Тркуља Зорица

5.ПОНЕДЕЉАК,29.НОВЕМБАР 2021.ГОДИНЕ

а) Саобраћајни системи и Терет у транспорту у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Перовић Данијела                                                             1.Ристић Душан

2.Радуловић Маријана                                                         2.Стојевски Бојан

3.Марковић Дамјан                                                              3.Стојковић Милан

4.Николић Милош   

б) Механика,Тех.механика, Тех.материјала  и Тех.образовног профила  у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Емини Расим                                                                     1.Тончев Милан

2.Станић Александар                                                         2.Нешић Дејан

3.Вукашиновић Предраг                                                   3.Милошевић Горан

4.Думитрашковић Сашка

5.Фирановић Александар

6.Николић Анастасија

в) Пословање саобраћајних система у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Марковић Гроздан                                                     1.Милановић Наташа

                                                                                             2.Здравковић Светлана

                                                                                             3.Милошевић Стојанка

6.УТОРАК,30.НОВЕМБАР 2021.ГОДИНЕ

а) Основи машинства, Тех.физика у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Павловић Габријела                                                      1.Каменовић Ненад

2.Станић Александар                                                       2.Сологуб Ивана

                                                                                                3.Јовановић Дејан

б)Практична настава-машинство у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Вукашиновић Предраг                                             1.Милошевић Горан

2.Јанаћковић Милан                                                    2.Вељковић Милош

3.Думитрашковић Сашка                                          3.Миладиновић Новица

в) Саобраћјана психологија у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Николић Милош                                                            1.Голубовић Веселин

2.Емини Расим                                                                   2.Јоновић Милена

                                                                                                3.Бухингер Јелена

7.СРЕДА,01.ДЕЦЕМБАР 2021.ГОДИНЕ

а) Моторна возила у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Марковић Дамјан                                                              1.Стојковић Милан

2.Николић Милош                                                                2.Стојевски Бојан

3.Јанаћковић МИлан                                                            3.Ристић Душан

б) Грађанско васпитање у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Марковић Гроздан                                                     1.Милановић Наташа

                                                                                             2.Здравковић Светлана

                                                                                            3.Милошевић Стојанка

У Бору,19.11.2021.године                                                                 Директор школе,

                                                            Милован Божовић,дипл.инж.маш.