РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ – Јануарски рок

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

У    ЈАНУАРСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

1.УТОРАК,25.ЈАНУАР  2022.ГОДИНЕ

а) Ликовна култура  у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Вељковић Јован                                                              1.Голубовић Веселин

                                                                                                2.Милетић Јелена

                                                                                                3.Ристић Милан

б) Математика  у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Јовановић Стефан                            1.Стојић Оливера                                                                                                    2.Арсенијевић Светлана

                                                                                         3.Пауновић Санела

в)Хемија у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија.

1.Николић Анастасија                                                    1.Пауновић Санела

                                                                                                2.Живковић Јелица

                                                                                                3.Вељковић Милица

г) Технологија материјала,Машински елементи,Елем.аутомат.мот.возила  и Програмирање у 16,00 часоца

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Љубић Александра                                                            1.Сологуб Ивана

2.Грујић Драгослава                                                              2.Јовановић Дејан

3.Бојковски Александар                                                      3.Каменовић Ненад

4.Трајковић Алекса

5.Вукашиновић Предраг

6.Думитрашковић Сашка

7.Јанаћковић Милан

2.СРЕДА,26.ЈАНУАР 2022.ГОДИНЕ

а)Моторна возила, Тех.образовног профила, Мотори СУС  у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Љубић Александра                                                            1.Нешић Дејан

2.Емини Расим                                                                      2.Тончев Милан

3.Јанаћковић Милан                                                           3.Милошевић Горан

4.Думитрашковић Сашка

5.Вукашиновић Предраг

3.ПЕТАК,28.ЈАНУАР  2022.ГОДИНЕ

а)Саобраћајни системи,Безбедност саобраћаја,Собраћјана инфраструктура у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Марковић Дамњан                                                            1.Ристић Душан

2.Емини Расим                                                                      2.Стојковић Милан

3.Љубић Александра                                                            3.Стојевски Бојан

4.Перовић Данијела

б) Електротехника и електроника  у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Вукашиновић Предраг                                              1.Радивојевић Бисерка

                                                                                                2.Тасић Оливера

                                                                                                3.Скробоња Саша

4.ПОНЕДЕЉАК,31.ЈАНУАР  2022.ГОДИНЕ

а) Механика1 и 2,Организација рада,Експлоатација и одрж.мот.возила  у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Јанаћковић Милан                                                            1.Петровић Горан

2.Думитрашковић Сашка                                                   2.Нешић Дејан

3.Бојковски Александар                                                       3.Тончев  Милан

4.Трајковић Алекса

5.Станић Александар

6.Вукашиновић Предраг

7.Марковић Дамњан

5.УТОРАК,01.ФЕБРУАР 2022.ГОДИНЕ

а) Практична настава-саобраћај и Превоз терета и путника у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Емини Расим                                                                      1.Ристић Душан

2.Љубић Александра                                                            2.Стојковић Милан

3.Перовић Данијела                                                             3.Стојевски Бојан

4.Вељковић Јован

5.Грујић Драгослава

6.Марковић Дамњан

б)  Мерење и контролисање у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Јанаћковић Милан                                                        1.Милошевић Горан

                                                                                                2.Нешић Дејан

                                                                                                3.Петровић Горан

6.СРЕДА,02.ФЕБРУАР 2022.ГОДИНЕ

а) Практична настава-машинство  у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Јанаћковић Милан                                                    1.Милошевић Горан

2.Вукашиновић Предраг                                            2.Миладиновић Новица

3.Думитрашковић Сашка                                           3.Вељковић Милош

7.ЧЕТВРТАК,03.ФЕБРУАР 2022.ГОДИНЕ

в) Биологија и Екологија и заш.жив.средине  у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Станић Александар                                                          1.Живковић Јелица

2.Љубић Александра                                                            2.Бујак Иван

3.Грујић Драгослава                                                             3.Тркуља Зорица

4.Перовић Данијела

У Бору,21.01.2022.године                                                         Директор школе,

                                                   Милован Божовић, дипл.инж.маш.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА  ЗАВРШНИХ  ИСПИТА

У  ЈАНУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022.ГОДИНЕ

  • ПЕТАК,04.ФЕБРУАР  2022.ГОДИНЕ У 16,00 ЧАСОВА

            1.ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:  АУТОМЕХАНИЧАР

                                                                        Комисија:

                                                            1.Милошевић Горан

                                                            2.Вељковић Милош

                                                            3.Миладиновић Новица

У Бору,21.01.2022.године                                                         Директор школе,

                                                                      Милован Божовић,дипл.инж.маш.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

У ЈАНУАРСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022.ГОДИНЕ


                        – САОБРАЋАЈ, 02.,03. и 04.ФЕБРУАР  2022.ГОДИНЕ У 17,00 ЧАСОВА

Комисија:

                                                                1.Ристић Душан

                                                                2.Шумкоски Иван

                                                                3.Стојевски Бојан

– ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, 02.,03. и 04.ФЕБРУАР  2022.ГОДИНЕ У 17,00 ЧАСОВА

Комисија:

                                                                1.Тасић Оливера

                                                                2.Скробоња Саша

                                                                3.Радивојевић Бисерка

У Бору,21.01.2022.године                                                                                           Директор школе,

                                                                                                                                Милован Божовић,дипл.инж.маш.