РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ – ЈАНУАРСКИ РОК – ИЗМЕНА

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У    ЈАНУАРСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

1.УТОРАК,25.ЈАНУАР  2022.ГОДИНЕ

а) Ликовна култура  у 16,00 часова

КандидатиКомисија
1. Вељковић Јован1. Голубовић Веселин
2. Милетић Јелена
3. Ристић Милан

б) Математика  у 16,00 часова

КандидатиКомисија
1. Јовановић Стефан1. Стојић Оливера
2. Арсенијевић Светлана
3. Пауновић Санела

в) Хемија у 16,00 часова

КандидатиКомисија
1. Николић Анастасија1. Пауновић Санела
2. Живковић Јелица
3. Вељковић Милица

г) Технологија материјала, Машински елементи, Елем.аутомат.мот.возила и Програмирање у 16,00 часова

КандидатиКомисија
1. Љубић Александра1. Сологуб Ивана
2. Грујић Драгослава2. Јовановић Дејан
3. Бојковски Александар3. Каменовић Ненад
4. Трајковић Алекса
5. Вукашиновић Предраг
6. Думитрашковић Сашка
7. Јанаћковић Милан

2.СРЕДА, 26. ЈАНУАР 2022. ГОДИНЕ

а) Моторна возила, Тех.образовног профила, Мотори СУС  у 16,00 часова

КандидатиКомисија
1. Јанаћковић Милан1. Нешић Дејан
2. Думитрашковић Сашка2. Тончев Милан
3. Милошевић Горан

б) Моторна возила  у 16,00 часова

КандидатиКомисија
1. Љубић Александра1. Стојковић Милан
2. Емини Расим2. Стојевски Бојан
3. Ристић Душан

3. ПЕТАК, 28. ЈАНУАР  2022. ГОДИНЕ

а) Саобраћајни системи, Безбедност саобраћаја, Собраћјана инфраструктура у 16,00 часова

КандидатиКомисија
1. Марковић Дамњан1. Ристић Душан
2. Емини Расим2. Стојковић Милан
3. Љубић Александра3. Стојевски Бојан
4. Перовић Данијела

б) Електротехника и електроника  у 16,00 часова

КандидатиКомисија
1. Вукашиновић Предраг1. Радивојевић Бисерка
2. Тасић Оливера
3. Скробоња Саша

4. ПОНЕДЕЉАК, 31. ЈАНУАР  2022. ГОДИНЕ

а) Механика 1 и 2, Организација рада, Експлоатација и одрж.мот.возила  у 16,00 часова

КандидатиКомисија
1. Јанаћковић Милан1. Петровић Горан
2. Думитрашковић Сашка2. Нешић Дејан
3. Бојковски Александар3. Тончев Милан
4. Трајковић Алекса
5. Станић Александар
6. Вукашиновић Предраг
7.Марковић Дамњан

5. УТОРАК, 01. ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ

а) Практична настава – саобраћај и Превоз терета и путника у 16,00 часова

КандидатиКомисија
1. Емини Расим1. Ристић Душан
2. Љубић Александра2. Стојковић Милан
3. Перовић Данијела3. Стојевски Бојан
4. Вељковић Јован
5. Грујић Драгослава
6. Марковић Дамњан

б)  Мерење и контролисање у 16,00 часова

КандидатиКомисија
1. Јанаћковић Милан1. Милошевић Горан
2. Нешић Дејан
3. Петровић Горан

6. СРЕДА, 02. ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ

а) Практична настава-машинство  у 16,00 часова

КандидатиКомисија
1. Јанаћковић Милан1. Милошевић Горан
2. Вукашиновић Предраг2. Миладиновић Новица
3. Думитрашковић Сашка3. Вељковић Милош

7. ЧЕТВРТАК, 03. ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ

в) Биологија и Екологија и заш.жив.средине  у 16,00 часова

КандидатиКомисија
1. Станић Александар1. Живковић Јелица
2. Љубић Александра2. Бујак Иван
3. Грујић Драгослава3. Тркуља Зорица
4. Перовић Данијела

У Бору, 21.01.2022.год.

Директор школе
Милован Божовић, дипл. инж. маш
.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА  ЗАВРШНИХ  ИСПИТА У  ЈАНУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022.ГОДИНЕ

* ПЕТАК,04.ФЕБРУАР  2022.ГОДИНЕ У 16,00 ЧАСОВА

1. ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:  АУТОМЕХАНИЧАР

Комисија
1. Милошевић Горан
2. Миладиновић Новица
3. Вељковић Милош

У Бору, 21.01.2022.год.

Директор школе
Милован Божовић, дипл. инж. маш
.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ У ЈАНУАРСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022.ГОДИНЕ

* САОБРАЋАЈ, 02. 03. и 04. ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ У 17,00 ЧАСОВА

Комисија
1. Ристић Душан
2. Стојковић Милан
3. Стојевски Бојан

* ПСИХОЛОГИЈА И ЕТИКА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ, 04.02.2022. ГОДИНЕ У 17,00 ЧАСОВА

Комисија
1. Стојковић Милан
2. Јоновић Милена
3. Бухингер Јелена

* ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, 02. 03. и 04. ФЕБРУАР  2022. ГОДИНЕ У 17,00 ЧАСОВА

Комисија
1. Тасић Оливера
2. Скробоња Саша
3. Радивојевић Бисерка

У Бору, 21.01.2022.год.

Директор школе
Милован Божовић, дипл. инж. маш
.