РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У АПРИЛСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

1.ПОНЕДЕЉАК,11.АПРИЛ  2022.ГОДИНЕ

а)Машински елементи,Рачунари и програмирање и Технологија материјала у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Вукашиновић Предраг                                                      1.Сологуб Ивана

2.Трајковић Алекса                                                               2.Јовановић Дејан

3.Бојковски Александар                                                     3.Каменовић Ненад

4.Радошевић Александар

5.Шокић Далибор

6.Вељковић Јован

7.Марковић Дамјан

8.Николић Милош

б) Математика  у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Сејдија Дамир                                                            1.Стојић Оливерa

2.Карабашевић Марко                                               2.Арсенијевић Светлана

3.Стојковић Милош                                                       3.Пауновић Санела

4.Јовановић Стефан

2.УТОРАК,12.АПРИЛ 2022.ГОДИНЕ

а) Мотори СУС,Механика  у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Вукашиновић Предраг                                                      1.Тончев Милан

2.Трајковић Алекса                                                               2.Нешић Дејан

3.Бојковски Александар                                                       3.Петровић Горан

4.Николић Милош

б)Терети у транспорту,Моторна возила у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Емини Расим                                                                      1.Стојковић Милан

2.Радошевић Александар                                                    2-Ристић Душан

3.Шокић Далибор                                                                 3.Стојевски Бојан

4.Љубић Александра

3.СРЕДА,13.АПРИЛ 2022.ГОДИНЕ

а)Практична настава-машинство у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Вукашиновић Предраг                                           1.Милошевић Горан

2.Станић Александар                                                 2.Вељковић Милош

3.Сејдија Дамир                                                            3.Миладиновић Новица

4.Босиоковић Марко

б) Саобраћајна инфраструктура,Саобраћајни системи ,Механизација претовара у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Емини Расим                                                                      1.Ристић Душан

2.Аврамовић Далибор                                                          2.Стојковић Милан

3.Радошевић Александар                                                    3.Белец Тина

4.Шокић Далибор

5.Вељковић Јован

6.Љубић Александра

4.ЧЕТВРТАК,14.АПРИЛ 2022.године

а)Екологија и заштита животне средине, Биологија у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Радошевић Александар                                                 1.Тркуља Зорица

2.Шокић Далибор                                                                2.Бујак Ивана

3.Сејдија Дамир                                                                    3.Жикић Милица

4.Станимировић Марија

5.ПЕТАК,15.АПРИЛ 2022.ГОДИНЕ

а)Тех.цртање са нацртном геометријом, Хидраулика и пнеуматика,Тех.цртање  у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија.

1.Трајковић Алекса                                                               1.Петровић Горан

2.Бојковски Александар                                                     2.Милошевић Горан

3.Сејдија Дамир                                                                    3.Каменовић Ненад

4.Вукашиновић Предраг

5.Вељковић Јован

6.ПОНЕДЕЉАК,18.АПРИЛ 2022.ГОДИНЕ

а)Машински материјали,Тех.обраде у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Трајковић Алекса                                                               1.Нешић Дејан

2.Бојковски Александар                                                       2.Петровић Горан

3.Вукашиновић Предраг                                                      3.Тончев Милан

б) Интегрални транспорт,Превоз терета и путника у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Емини Расим                                                                    1.Стојковић Милан

2.Љубић Александра                                                         2.Белец Тина

                                                                                                3.Ристић Душан

в) Рачунарске мреже у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија;

1.Ђурђевић Милан                                                  1.Андрејић Шумкоски Ана

                                                                                        2.Димитровски Зорица

                                                                                          3.Милутиновић Иван

г)Хемија у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија.

1.Вељковић Јован                                                              1.Стојковић Милан

                                                                                                2.Живковић Јелица

                                                                                                3.Вељковић Милица

5.УТОРАК,19.АПРИЛ 2022.ГОДИНЕ

а)Регулисање и безбедност саобраћаја,Прописи у друмском саобраћају у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Марковић Дамјан                                                              1.Ристић Душан

2.Николић Милош                                                                2.Стојевски Бојан

3.Љубић Александра                                                            3.Стојковић Милан

б)Историја у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Радошевић Александар                                               1.Стојевски Бојан

2.Сејдија Дамир                                                                 2.Голубовић Веселин

                                                                                                3.Пејчић Велимир

в)Термодинамика,Тех.образ.профила и Хемија и маш.материјали у 16,00  часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Вукашиновић Предраг                                                   1.Милошевић Горан

2.Фирановић Александар                                                    2.Нешић Дејан

3.Станић Александар                                                            3.Тончев Милан

6.СРЕДА,20.АПРИЛ 2022.ГОДИНЕ

а) Практична настава-саобраћај у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Љубић Александра                                                            1.Стојковић Милан

2.Радошевић Александар                                                    2.Стојевски Бојан

3.Шокић Далибор                                                                 3.Јаковљевић Ненад

б) Географија и Грађанско васпитање  у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Сејдија Дамир                                                               1.Здравковић Светлана

2.Станимировић Марија                                             2.Милошевић  Стојанка

                                                                                             3.Стојковић Милан

7.ЧЕТВРТАК,21.АПРИЛ 2022.ГОДИНЕ

а)Сервери у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Ђурђевић Милан                                                  1.Димитровски Зорица

                                                                                       2.Ана Андрејић Шумкоски

                                                                                        3.Милутиновић Иван

б)Физика и Тех.физика у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Стојковић Милош                             1.Јелена Марјановић Микашиновић

2.Радошевић Александар                   2.Марковић Горан

3.Вељковић Јован                                  3.Каменовић Ненад

4.Станимировић Марија                      4.Сологуб Ивана

У Бору,08.4.2022.године                                           Директор школе,

                                                                      Милован Божовић,дипл.инж.маш.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

У  АПРИЛСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022.ГОДИНЕ


                        – САОБРАЋАЈ, 26.; 27. и 28.АПРИЛ  2022.ГОДИНЕ У 17,00 ЧАСОВА

Комисија:

                                                                1.Ристић Душан

                                                                2.Стојковић Милан

                                                                3.Стојевски Бојан

-26.4.2022.године –  Психологија и етика учесника у саобраћају у 17,00 часова

Комисија:

                                                                1.Стојковић Милан

                                                                2.Јоновић Милена

                                                                3.Бухингер Јелена

– ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, 18., 19. и 20..АПРИЛ  2022.ГОДИНЕ У 17,00 ЧАСОВА

Комисија:

                                                                1.Тасић Оливера

                                                                2.Милићевић Љиљана

                                                                3.Радивојевић Бисерка

                                                                4.Николић Александра

У Бору, 08.4.2022.године                                                                                             Директор школе,

                                                                                                                                Милован Божовић,дипл.инж.маш.