РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

У    ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ  РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

1.ПОНЕДЕЉАК,20.ЈУН  2022.ГОДИНЕ

а/Моторна возила у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Николић Милош                                                                1.Ристић Душан

2.Шокић Далибор                                                                 2.Стојковић Милан

3.Марковић Гроздан                                                              3.Стојевски Бојан

б/Рачунари и програмирање,Моделирање машинских елемената и конструкција и Механика у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Станимировић марија                                                     1.Јовановић Дејан

2.Сејдија Дамир                                                                    2.Тончев Милан

3.Калиновиж Анђела                                                          3.Милошевић Горан

2.УТОРАК,21.ЈУН 2022.ГОДИНЕ

а/Практична настава-саобраћај у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Марковић Гроздан                                                            1.Јаковљевић Ненад

2.Матејевић Милица                                                           2.Стојевски Бојан

3.Николић Жељко                                                                3.Стојковић Милан

4.Стојановић Андрија

5.Шокић Далибор

6.Николић Милош

б/Хемија у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Сејдија Дамир                                                                   1.Страк Кетерина

                                                                                                2.Живковић Јелица

                                                                                                3.Вељковић Милица

в/Устав и права грађана,Грађанско васпитање,Предузетништво  у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Калиновић Анђела                                                     1.Здравковић Светлана

2.Станимировић Марија                                              2.Пауновић Данијела

3.Ђурђевић Милан                                                         3.Страк Катерина

3.СРЕДА,22.ЈУН 2022.ГОДИНЕ

а/Регулисање и безбедност саобраћаја,Прописи у саобраћају у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Николић Милош                                                                1.Ристић Душан

2.Аврамовић Далибор                                                          2.Стојковић Милан

3.Шокић Далибор                                                                 3.Стојевски Бојан

б/ Практична настава – машинство у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Вукашиновић Предраг                                              1.Милошевић Горан

2.Сејдија Дамир                                                               2.Вељковић Милош

                                                                                            3.Миладиновић Новица

в/Физичко васпитање у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија;

1.Калиновић Анђела                                                     1.Миладиновић Драган

                                                                                              2.Стоилковић Оливер

                                                                                              3.Киш Соња

4.ЧЕТВРТАК,23.ЈУН 2022.ГОДИНЕ

а/Математика у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Сејдија Дамир                                                             1.Пауновић Санела

2.Ђурђевић Милан                                                       2.Арсенијевић Светлана

                                                                                            3.Стојић Оливера

б/Руски језик у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Калиновић Анђела                                                        1.Медић Милица

                                                                                                 2.Марија Ристић

                                                                                                3.Милан Стојковић

в/Саобраћајна инфраструктура и Превоз терета и путника у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Николић Милош                                                                1.Ристић Душан

2.Аврамовић Далибор                                                          2.Стојковић Милан

3.Шокић Далибор                                                                 3.Стојевски Бојан

5.ПЕТАК,24.ЈУН 2022.ГОДИНЕ

а/Организација превоза,Саобраћајни системи  и Механизација претовара у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Николић Милош                                                                1.Ристић Душан

2.Николић Жељко                                                                 2.Стојевски Бојан

3.Матејевић Милица                                                            3.Стојковић Милан

4.Марковић Гроздан

5Аврамовић Далибор

в/Историја у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Сејдија Дамир                                                                 1.Голубовић Веселин

                                                                                                2.Пајчић Велимир

                                                                                                3.Душан Ристић

6.ПОНЕДЕЉАК,27.ЈУН 2022.ГОДИНЕ

а/Музичка уметност  и Ликовна култура у 16,00 часова           

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Николић Милош                                                                1.Динић Милан

2.Шокић Далибор                                                                 2.Милетић Јелена

3.Петковић Анђела                                                               3.Ристић Милан

                                                                                                4.Динић Јелена

б/Српски језик и књижевност у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Стојановић Андрија                                                   1.Милутиновић Јелена

2.Сејдија Дамир                                                               2.Ристић Лела

                                                                                              3.Маринковић Ана

7.УТОРАК,28.ЈУН 2022.ГОДИНЕ

а/Физика у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Петковић Анђела                               1.Јелена Марјановић Микашиновић

2.Николић Жељко                                                            2.Марковић Горан

3.Сејдија Дамир                                                                 3.Милена Јоновић

б/Основи саобраћајне психологије у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Шокић Далибор                                                               1.Бухингер Јелена

2.Љубић Александра                                                           2.Јоновић Милена

                                                                   3. Јелена Марјановић Микашиновић

8.СРЕДА,29.ЈУН 2022.ГОДИНЕ

а/Основи машинства,,Компјутерска графикка ,Тех.материјала , Машински елементи у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Шокић Далибор                                                            1.Дејан Јовановић

2.Љубић Александра                                                      2.Ивана Сологуб

3.Марковић Гроздан                                                      3.Горан Петровић

4.Станимировић Марија

5.Сејдија Дамир

9.ЧЕТВРТАК,30.ЈУН 2022.ГОДИНЕ

а/Мотори СУС,Механика 2,Тех.механика  у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Вукашиновић Предраг                                                   1.Тончев Милан

2.Сејдија Дамир                                                                    2.Нешић Дејан

3.Шокић Далибор                                                                3.Ненад Каменовић

4.Љубић Александра

10.ПЕТАК,01.ЈУЛ 2022.ГОДИНЕ

а/Електротехника и електроника и Администр.рач.мрежа у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Сејдија Дамир                                                                1.Јовановић Оливера

2.Ђурђевић Милан                                                         2.Оливера Тасић

                                                                                              3.Зорица Димитровски

б/Филозофија,Соц.са правима грађана у 6,00 часова

                Кандидати:                                                                        Комисија:

1.Калиновић Анђела                                                             1.Вучковић Иван

2.Николић Милош                                                             2.Пауновић данијела

3.Емини Расим                                                                      3.Страк Катерина.

У Бору,17.6.2022.године                                                                                             Директор школе,

                                                                                                                                Милован Божовић,дипл.инж.маш

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

У  ЈУНСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022.ГОДИНЕ


                        – САОБРАЋАЈ, 26.; 27. и 28.ЈУН  2022.ГОДИНЕ У 17,00 ЧАСОВА

Комисија:

                                                                1.Ристић Душан

                                                                2.Стојковић Милан

                                                                3.Стојевски Бојан

-28,6.2022.године –  Психологија и етика учесника у саобраћају у 16,00 часова

Комисија:

                                                                1.Јелена Марјановић Микашиновић

                                                                2.Јоновић Милена

                                                                3.Бухингер Јелена

– ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, 26.27. и 28.ЈУН  2022.ГОДИНЕ У 17,00 ЧАСОВА

Комисија:

                                                                1.Тасић Оливера

                                                                2.Милићевић Љиљана

                                                                3.Радивојевић Бисерка

                                                                4.Николић Александра

У Бору,17.6.2022.године                                                                                             Директор школе,

                                                                                                                                Милован Божовић,дипл.инж.маш.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ

У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022.ГОДИНЕ


                        – МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА, СРЕДА, 22.ЈУН 2022.ГОДИНЕ У 16.30 ЧАСОВА

Комисија:

                                                                1.Вељковић Милош

                                                                2.Миладиновић Новица

                                                                3.Милошевић Горан

У Бору,17.6.2022.године                                                                                             Директор школе,

                                                                                                                                Милован Божовић,дипл.инж.маш.