РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

           

 

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

У    НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

 

1.ЧЕТВРТАК,19.НОВЕМБАР 2020.ГОДИНЕ

а)Енглески језик у 16,00 часова

            Кандидати:                                                                           Комисија:

1.Вога Катарина                                                                   1.Станојев Даница

2.Стојановић Андрија                                                         2.Ђокић Слађана

                                                                                               3.Стреховец Ана

б)Моделирање маш.елемената и конструкција,Основе машинства и Тех.материјала у 16,00 часова

            Кандидати:                                                                           Комисија:

1.Гашић Никола                                                                   1.Јовановић Дејан

2.Аврамовић Далибор                                                        2.Сологуб Ивана

3.Дистерло Владимир                                                         3.Каменовић ненад

4.Марковић Дамјан

 

2.ПЕТАК,20.НОВЕМБАР 2020.ГОДИНЕ

а)Математика у 16,00 часова

            Кандидати:                                                                           Комисија:

1.Гашић Никола                                                                   1.Стојић Оливера

2.Стојановић Андрија                                                         2.Арсенијевић Светлана

                                                                                               3.Вељковић Милунка

б)Администрирање рач.мрежа у 16,00 часова

            Кандидати:                                                                           Комисија:

1.Вога Катарина                                                                   1.Скробоња Саша

                                                                                               2.Николић Александра

                                                                                               3.Јовановић Оливера

в)Електрична постројења у 16,00 часова

            Кандидати:                                                                           Комисија:

1.Николић Наташа                                                               1.Тасић Оливера

                                                                                               2.Радивојевић Бисерка

                                                                                               3.Ранђеловић Владан

3.ПОНЕДЕЉАК,23.НОВЕМБАР  20202.ГОДИНЕ

а)Рачунарске мреже у 16,00 часова

            Кандидати:                                                                           Комисија:

1.Вога Катарина                                                                   1.Димитровски Зорица

                                                                                               2.Милутиновић Иван

                                                                                               3.Ристић Александра

           

 

 

 

 

 

 

б)Електричне мреже у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                       Комисија:

1.Николић Наташа                                                               1.Тасић Оливера

                                                                                               2.Радивојевић Бисерка

                                                                                               3.Ранђеловић Владан

в) Екологија и заш.жив.средине у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                       Комисија:

1.Стојановић Андрија                                                         1.Вељковић Милица

                                                                                               2.Тркуља Зорица

                                                                                               3.Жикић Милица

г) Саобраћајни системи у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                       Комисија:

1.Дистерло Владимир                                                         1.Ристић Душан

2.Мунћановић Милош                                                        2.Стојевски Бојан

3.Марковић Дамјан                                                             3.Стојковић Милан

 

д)Технологија образовног профила у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                       Комисија:

  1. Јордачијевић Марко 1.Тончев Милан
  2. Човртановић Стефан 2.Нешић Дејан
  3. Бећаревић Александар 3.Милошевић Горан
  4. Анић Денис
  5. Бобић Адријан

6.Мета Ален

7.Брчић Саша  

 

 

4.УТОРАК,24.НОВЕМБАР  2020.ГОДИНЕ

а)Економика и организација предузећа у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                       Комисија:

1.Николић Наташа                                                               1.Милановић Наташа

                                                                                               2.Здравковић Светлана

                                                                                               3.Милошевић Стојанка

б)Физичко васпитање у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                       Комисија:

1.Стојановић Андрија                                                         1.Киш Соња

                                                                                               2.Стоилковић Оливер

                                                                                               3.Жикић Миодраг

в)Моторна возила у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                       Комисија:

1.Дистерло Владимир                                                         1.Ристић Душан

2.Мунћановић Милош                                                        2.Стојевски Бојан

                                                                                               3.Стојковић Милан

 

 

 

 

г) Практична настава у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                       Комисија:

  1. Јордачијевић Марко 1.Тончев Милан
  2. Човртановић Стефан 2.Нешић Дејан
  3. Бећаревић Александар 3.Вељковић Милош
  4. Анић Денис 4.Милошевић Горан
  5. Бобић Адријан

6.Мета Ален

7.Брчић Саша  

 

 

5.СРЕДА,25.НОВЕМБАР 2020.ГОДИНЕ

а)Грађанско васпитање у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                       Комисија:

1.Николић Наташа                                                               1.Милановић Наташа

2.Стојановић Андрија                                                         2.Здравковић Светлана

                                                                                               3.Милошевић Стојанка

б)Практична настава – саобраћај у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                       Комисија:

1.Мунћановић Милош                                                        1.Стојевски Бојан

2.Дистерло Владимир                                                         2.Стојковић Милан

                                                                                               3.Ристић Душан

в)Практилна настава – електро у 16,00 часова

                Кандидати:                                                                       Комисија:

1.Николић Наташа                                                               1.Сктобоња Саша

                                                                                               2.Петрујкић Маријета

                                                                                               3.Радивојевић Бисерка

 

 

У Бору,18.11.2020.године                                                                                         Директор школе,

                                                              

                                                                                                                              Милован Божовић,дипл.инж.маш.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

У  НОВЕМБАРСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2020/2021.ГОДИНЕ

 

 

 

 


                                               – САОБРАЋАЈ, 25. и 26.НОВЕМБАР  2020.ГОДИНЕ У 17,00 ЧАСОВА

Комисија:

                                                               1.Ристић Душан

                                                               2.Стојковић Милан

                                                               3.Стојевски Бојан

 

 

 

У Бору,18.11.2020.године                                                                                         Директор школе,

                                                              

                                                                                                                              Милован Божовић,дипл.инж.маш.