РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКИХ ИСПИТА У  ЈУНСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2022/2023.ГОДИНE

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА У  ЈУНСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2022/2023.ГОДИНЕ ЗА ОДЕЉЕЊA 4/1,4/2 и 4/5 

1.ПОНЕДЕЉАК,12.ЈУН 2023.ГОДИНЕ

– Српски језик и књижевност у  16,00 часова (4/1,4/2,4/5)

Комисија:

                                                                         1. Ристић Лела

                                                                         2. Милутиновић Јелена

                                                                         3.Маринковић Ана

– ОДЕЉЕЊЕ 4/1 –

2.ЧЕТВРТАК,08.ЈУН 2023.ГОДИНЕ

-Матурски практични рад –  од 8,00 часова – 4/1

Комисија I:- каб.бр.110

                                                                                1.Иван Милутиновић

                                                                                2. Ана Андрејић Шумкоски

                                                                                3. Булог Ивица

Комисија II: каб.бр.113

                                                                                1.Зорица Димитровски

                                                                                2. Оливера Јовановић

                                                                                3.Павковић Владимир

 3.ПЕТАК,09.ЈУН 2023.ГОДИНЕ

-Матурски практични рад – од 8,00 часова – 4/1

Комисија I:- каб.бр.110

                                                                                1.Иван Милутиновић

                                                                                2. Ана Андрејић Шумкоски

                                                                                3. Булог Ивица

Комисија II: каб.бр.113

                                                                                1.Зорица Димитровски

                                                                                2. Оливера Јовановић

                                                                                3.Павковић Владимир

 4. УТОРАК, 13.ЈУН 2023. ГОДИНЕ

-Испит за проверу стручно – теоријских знања у 10,00 часова -4/1 – каб.бр.205 и 207

Комисија:

                                                                1.Ристић Алексндра

                                                                2.Димитровски Зорица

                                                                3.Јовановић Оливера

ОДЕЉЕЊЕ 4/2

5.СРЕДА,14.ЈУН 2023.ГОДИНЕ      

-Испит за проверу стручно – теоријских знања у 10,00 часова -4/2 – каб.бр.205 и 207

Комисија:

                                                                1.Димитровски Ненад

                                                                2.Поповић Сања

                                                                3.Скробоња Саша

6. ЧЕТВРТАК,15.ЈУН 2023.ГОДИНЕ

-Матурски практични рад –   од 8,00 часова – 4/2

Комисија I : каб.бр.203

                                                                                1.Сања Поповић

                                                                                2. Саша Скробоња

                                                                                3. Булог Ивица

Комисија II :каб.бр.204

                                                                                1.Милићевић Љиљана

                                                                                2.Димитровски Ненад

                                                                                3.Павковић Владимир

7. ПЕТАК,16.ЈУН 2023.ГОДИНЕ

-Матурски практични рад –   од 8,00 часова – 4/2

Комисија I :каб.бр.203

                                                                                1.Сања Поповић

                                                                                2. Саша Скробоња

                                                                                3. Булог Ивица

Комисија II :каб.бр.204

                                                                                1.Милићевић Љиљана

                                                                                2.Димитровски Ненад

                                                                                3.Павковић Владимир

ОДЕЉЕЊЕ  4/5

8. ЧЕТВРТАК,08.ЈУН 2023.ГОДИНЕ

Испит за проверу стручно – теоријских знања у 8 ,00 часова – каб.бр.208 и 201

Комисија:

                                                                                1.Ристић Душан

                                                                                2. Белец Тина

                                                                                3.Шумкоски Иван

9. ЧЕТВРТАК,15.ЈУН 2023.ГОДИНЕ

 -Матурски практични рад – прва група  од 8,00 часова – радионица

Комисија:

                                                                                1.Ненад  Јаковљевић

                                                                                2. Бојан Стојевски

                                                                                3.Никола Станковски

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

Милован Божовић,дипл.инж.маш.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА У  ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022.ГОДИНЕ ЗА ОДЕЉЕЊА 4/3 И 4/4

1.ПОНЕДЕЉАК,12.ЈУН 2023.ГОДИНЕ

– Српски језик и књижевност у  16,00 часова (4/3,4/4)

Комисија:

                                                                         1.Ристић Лела

                                                                         2. Милутиновић Јелена

                                                                         3.Маринковић Ана

2.УТОРАК, 13.6. 2023.ГОДИНЕ

Мотори СУС и Моторна возила у 12,00 часова

Комисија:

                                                                                1.Нешић Дејан

                                                                                2.Тончев Милан

                                                                                3.Каменовић Ненад

–  Машински елементи у 16,00 часова

Комисија:

                                                                                1.Нешић Дејан

                                                                                2.Тончев Милан

                                                                                3.Каменовић Ненад

– Математика у 16,00 часова

Комисија:

                                                                                1.Стојић Оливера

                                                                                2.Арсенијевић Светлана

                                                                                3.Вељковић Милунка

3. СРЕДА,14.6. 2023.ГОДИНЕ

– МАТУРСКИ ПРАКТИЧНИ –

-Моторна возила и  Мотори СУС  у 16,00 часова

Комисија:

                                                                                1.Нешић Дејан

                                                                                2.Тончев Милан

                                                                                3.Каменовић Ненад

– Моделирање машинских елемената и конструкција у  16,00 часова

Комисија:

                                                                     1.Сологуб Ивана

                                                                     2.Милошевић Горан

                                                                     3.Јовановић Дејан

                                                                                                                      ДИРЕКТОР ШКОЛЕ,

                                                                                                                Милован Божовић,дипл.инж.маш.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ ИСПИТА У ЈУНСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2022/2023.ГОДИНЕ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

1. ПОНЕДЕЉАК,12.6.2023. од 8,00 часова

-Радни задатак А – Управљање теретним моторним возилом

Комисија:

                                                                    1.Милан Стојковић

                                                                    2.Драган Ђуровић

                                                                    3.Иван Голубовић

2.УТОРАК,13.6.2023. од 8,00 часова

-Радни задатак А – Управљање теретним моторним возилом

Комисија:

                                                                    1.Милан Стојковић

                                                                    2.Драган Ђуровић

                                                                    3.Иван Голубовић

3.СРЕДА,14.6.2023.године од 8,00 часова

-Радни задатак Б – припрема возила,вођење документације,контрола терета,безбедност и здравље на раду

Комисија:

                                                                    1.Бојан Стојевски

                                                                    2.Ненад Јаковљевић

                                                                    3.Иван Стоевски (екстерни члан)

                                                                                         ДИРЕКТОР ШКОЛЕ,

                                                                                         Милован Божовић,дипл.инж.маш.