Распоред полагања матурских испита – јунски рок

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА

У  ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2020/2021.ГОДИНЕ

            1.СРЕДА,09.6.2021.ГОДИНЕ

               – Српски језик и књижевност у  16,00 часова

                                                                                 Комисија:

                                                                         1.Ристић Лела

                                                                         2.Милутиновић Јелена

                                                                         3.Михајловић Сашка

              2.ЧЕТВРТАК,10.6. 2021.ГОДИНЕ

– ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ –

     – Моторна возила и Машински елементи  у 16,00 часова

    Комисија:

                                                                               1.Сологуб Ивана

                                                                               2.Тончев Милан

                                                                               3.Нешић Дејан

        – Мотори СУС у 17,00

Комисија:

                                                                               1.Нешић Дејан

                                                                               2.Тончев Милан

                                                                               3.Сологуб Ивана

     – Испитивање машинских конструкција у 17,00 часова

Комисија:

                                                                               1.Каменовић Ненад

                                                                               2.Јовановић Дејан

                                                                               3.Милошевић Горан

    – Конструисање у 16,00 часова

Комисија:

                                                                               1.Јовановић Дејан

                                                                               2.Каменовић Ненад

                                                                               3.Милошевић Горан

– Шпедиција  у 16,00 часова

        Комисија:

1. Шумкоски Иван

2.Стојковић Милан

3.Стојевски Бојан

– Гараже,сервиси и паркиралишта у 15,30 часова

        Комисија:

1. Шумкоски Иван

2.Ристић Душан

3.Стојевски Бојан

-Економика и организација саобраћаја у 15,30 часова

Комисија:

                                                                               1.Милановић Наташа

                                                                               2.Здравковић Светлана

                                                                               3.Стојковић Милан

     – Математика у 16,00 часова

Комисија:

                                                                               1.Вељковић Милунка

                                                                               2.Пауновић Санела

                                                                               3.Арсенијевић Светлана

-Основе аутоматског управљања у 16,00 часова

Комисија:

                                                                               1.Скробоња Саша

                                                                               2.Тасић Оливера

                                                                               3.Радивојевић Бисерка

-Електричне машине у 17,00 часова

Комисија:

                                                                               1.Милићевић Љиљана

                                                                               2.Радивојевић Бисерка

                                                                               3.Скробоња Саша

-Електричне мреже у 17,00 часова

                Комисија:

                                                                               1.Милићевић Љиљана

                                                                               2.Радивојевић Бисерка

                                                                               3.Скробоња Саша

 3.ПОНЕДЕЉАК,14.6. 2021.ГОДИНЕ

– МАТУРСКИ ПРАКТИЧНИ –

            -Моторна возила  у 16,00 часова

Комисија:

                                                                               1.Сологуб Ивана

                                                                               2.Тончев Милан

                                                                                3.Нешић Дејан

               – Мотори СУС у 17,00

Комисија:

                                                                               1.Нешић Дејан

                                                                               2.Тончев Милан

                                                                               3.Сологуб Ивана

                 – Моделирање машинских елемената и конструкција у  16,00 часова

                                                                                Комисија:

                                                                     1.Каменовић Ненад

                                                                     2.Милошевић Горан

                                                                     3.Јовановић Дејан

                – Регулисање саобраћаја,Безбедност саобраћаја,Гараже , сервиси и паркиралишта ,Моторна возила   у  16,00 часова

                                                                                Комисија:

                                                                     1.Стојевски Бојан

                                                                     2.Ристић Душан

                                                                     3.Шумкоски Иван

– Обновљиви извори енергије  у 16,00 часова

Комисија:

                                                                               1.Тасић Оливера

                                                                               2.Милићевић Љиљана

                                                                               3.Радивојевић Бисерка

 -Електричне машине и Основе аутоматског управљања  у 17,00 часова

Комисија:

                                                                               1.Милићевић Љиљана

                                                                               2.Скробоња Саша

                                                                               3.Тасић Оливера

                                                                                                                      ДИРЕКТОР ШКОЛЕ,

                                                                                                              Милован Божовић,дипл.инж.маш

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА

У  ЈУНСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2020/2021.ГОДИНЕ

ЗА ОДЕЉЕЊЕ 4/1

            1.СРЕДА,09.ЈУН .2021.ГОДИНЕ

               – Српски језик и књижевност у  16,00 часова

                                                                                 Комисија:

                                                                         1.Ристић Лела

                                                                         2. Милутиновић Јелена

                                                                         3.Михајловић Сашка

                2.ЧЕТВРТАК,10.ЈУН 2021.ГОДИНЕ

                -Испит за проверу стручно – теоријских знања у 10,00 часова

Комисија:

                                                                               1.Димитровски Зорица

                                                                               2. Ристић Александра

                                                                               3.Јовановић Оливера

                3.ПОНЕДЕЉАК,14.6.2021.ГОДИНЕ

                -Матурски практични рад – прва група  од 8,00 часова,каб.бр.110

Комисија:

                                                                               1.Милутиновић Иван

                                                                               2.Јовановић Оливера

                                                                               3.Николић Александра

                                                                                4.Павковић Владимир

-Матурски практични рад – друга  група  од 8,00 часова,каб.бр.212

Комисија:

                                                                               1.Ана Андрејић Шумкоски

                                                                               2.Зорица Димитровски

                                                                               3.Булог Ивица

                                                                                4.Поповић Сања

                                                                                                                       ДИРЕКТОР ШКОЛЕ,

                                                                                                                              Милован Божовић,дипл.инж.маш.