РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА – августовски рок

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА У  АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2022/2023.ГОДИНЕ ЗА ОДЕЉЕЊА 4/3 И 4/4

            1.СРЕДА,23.АВГУСТ 2023.ГОДИНЕ

               – Српски језик и књижевност у  10,00 часова (4/3,4/4)

                                                                                 Комисија:

                                                                         1.Ристић Лела

                                                                         2. Милутиновић Јелена

                                                                         3.Маринковић Ана

               2.ЧЕТВРТАК,24.АВГУСТ 2023.ГОДИНЕ

                – Мотори СУС и Моторна возила у 10,00 часова

                                                                           Комисија:

                                                                          1.Нешић Дејан

                                                                          2.Тончев Милан

                                                                          3.Милошевић Горан

                –  Машински елементи у 10,00 часова

Комисија:

                                                                           1.Нешић Дејан

                                                                           2.Тончев Милан

                                                                           3.Милошевић Горан

                  3.ПЕТАК,25.АВГУСТ 2023.ГОДИНЕ

– МАТУРСКИ ПРАКТИЧНИ –

            -Моторна возила и  Мотори СУС  у 10,00 часова

Комисија:

                                                                           1.Нешић Дејан

                                                                           2.Тончев Милан

                                                                           3.Каменовић Ненад

          – Моделирање машинских елемената и конструкција у  10,00 часова

                                                                           Комисија:

                                                                      1.Сологуб Ивана

                                                                      2.Милошевић Горан

                                                                      3.Јовановић Дејан

                                                                                                                      ДИРЕКТОР ШКОЛЕ,

                                                                                                                Милован Божовић,дипл.инж.маш.