РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА У  ЈУНСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2023/2024.ГОДИНЕ ЗА ОДЕЉЕЊЕ 4/1, 4/2 и 4/5

1.УТОРАК,11.ЈУН 2024.ГОДИНЕ

– Српски језик и књижевност у  16,00 часова (4/1,4/2,4/3,4/4,4/5)

Комисија:

1.Ристић Лела

2. Милутиновић Јелена

3. Маринковић Ана

4. Ристић Милена

– ОДЕЉЕЊЕ 4/1 –

2.СРЕДА,12.ЈУН 2024.ГОДИНЕ У 10,00 ЧАСОВА

-Испит за проверу стручно – теоријских знања у 10,00 часова -4/1 – каб.бр.205 и 207

Комисија:

                                                                1.Ристић Алексндра

                                                                2.Димитровски Зорица

                                                                3.Јовановић Оливера

3..ЧЕТВРТАК,13.ЈУН 2024.ГОДИНЕ

-Матурски практични рад –  од 8,00 часова – 4/1

Комисија I:- каб.бр.110

                                                                                1.Димитровски Зорица

                                                                                2. Ана Андрејић Шумкоски

                                                                                3. Булог Ивица

Комисија II: каб.бр.113

                                                                                1.Сандра Пушица

                                                                                2. Оливера Јовановић

                                                                                3.Павковић Владимир

4..ПЕТАК,14.ЈУН 2024.ГОДИНЕ

-Матурски практични рад – од 8,00 часова – 4/1

Комисија I:- каб.бр.110

                                                                                1.Димитровски Зорица

                                                                                2. Ана Андрејић Шумкоски

                                                                                3. Булог Ивица

Комисија II: каб.бр.113

                                                                                1.Сандра Пушица

                                                                                2. Оливера Јовановић

                                                                                3.Павковић Владимир

– ОДЕЉЕЊЕ 4/2 –

1..ЧЕТВРТАК,13.ЈУН 2024. ГОДИНЕ

– Испит за проверу стручно – теоријских знања у 10,00 часова -4/2 – каб.бр.205 и 207

Комисија:

                                                                1.Димитровски Ненад

                                                                2.Поповић Сања

                                                                3.Скробоња Саша

2. ПЕТАК,14.ЈУН 2024.ГОДИНЕ

-Матурски практични рад –   од 8,00 часова – 4/2

Комисија I : каб.бр.203

                                                                                1.Сања Поповић

                                                                                2. Саша Скробоња

                                                                                3. Булог Ивица

Комисија II :каб.бр.204

                                                                                1.Милићевић Љиљана

                                                                                2.Димитровски Ненад

                                                                                3.Павковић Владимир

3.ПОНЕДЕЉАК,17.ЈУН 2024.ГОДИНЕ

-Матурски практични рад –   од 8,00 часова – 4/2

Комисија I : каб.бр.203

                                                                                1.Сања Поповић

                                                                                2. Саша Скробоња

                                                                                3. Булог Ивица

Комисија II :каб.бр.204

                                                                                1.Милићевић Љиљана

                                                                                2.Димитровски Ненад

                                                                                3.Павковић Владимир

– ОДЕЉЕЊЕ  4/5 –

1.СРЕДА,12.ЈУН 2024.ГОДИНЕ

-Испит за проверу стручно – теоријских знања у 10 ,00 часова – каб.бр.208 и 201

Комисија:

                                                                                1.Ристић Душан

                                                                                2. Костић Тина

                                                                                3.Шумкоски Иван

2.ЧЕТВРТАК,13.ЈУН 2024.ГОДИНЕ

-Матурски практични рад – прва група  од 8,00 часова – радионица

Комисија:

                                                                                1.Милан Стојковић

                                                                                2. Бојан Стојевски

                                                                                3.Никола Станковски

ОДЕЉЕЊЕ  4/3 –

1.СРЕДА,12.ЈУН 2024.ГОДИНЕ

– ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ –

– Мотори СУС и Моторна возила у 16,00 часова

                                                                                 Комисија:

                                                                                1.Нешић Дејан

                                                                                2.Тончев Милан

                                                                                3.Каменовић Ненад

1.ЧЕТВРТАК,13.ЈУН 2024.ГОДИНЕ

– МАТУРСКИ ПРАКТИЧНИ –

-Моторна возила и  Мотори СУС  у 16,00 часова

Комисија:

                                                                                1.Нешић Дејан

                                                                                2.Тончев Милан

                                                                                3.Каменовић Ненад

ОДЕЉЕЊЕ 4/4 –

– ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ –

1.СРЕДА,12.ЈУН 2024.ГОДИНЕ

– Математика у 16,00 часова

                Комисија:

                                                                                1.Стојић Оливера

                                                                                2.Арсенијевић Светлана

                                                                                3.Вељковић Милунка

– Испитивање машинских конструкција у 16,00 часова

Комисија:

                                                                                1.Сологуб Ивана

                                                                                2.Јовановић Дејан

                                                                                3.Милошевић Горан

2.ЧЕТВРТАК,13.ЈУН 2024.ГОДИНЕ

– МАТУРСКИ ПРАКТИЧНИ –

– Моделирање машинских елемената и конструкција у  16,00 часова

                                                                                Комисија:

                                                                     1.Сологуб Ивана

                                                                     2.Милошевић Горан

                                                                     3.Јовановић Дејан

                                                                                                                       ДИРЕКТОР ШКОЛЕ,

                                                                                                             Милован Божовић,дипл.инж.маш.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ ИСПИТА У ЈУНСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2023/2024.ГОДИНЕ

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

1.ЧЕТВРТАК,13.6.2024. од 8,00 часова

-Радни задатак А – Управљање теретним моторним возилом

Комисија:

                                                                           1.Иван Шумкоски

                                                                           2.Душан Ристић

                                                                            3. Драган Ђуровић

2.ПЕТАК,14.6.2024. од 8,00 часова

-Радни задатак А – Управљање теретним моторним возилом

Комисија:

                                                                           1.Иван Шумкоски

                                                                           2.Душан Ристић

                                                                           3. Драган Ђуровић

3.ПОНЕДЕЉАК,17.6.2024.године од 8,00 часова

-Радни задатак Б – припрема возила,вођење документације,контрола терета,безбедност и здравље на раду

Комисија:

                                                                           1.Бојан Стојевски

                                                                           2.Милан Стојковић

                                                                           3.Иван Стоевски (екстерни члан)

                                                                                                                       ДИРЕКТОР ШКОЛЕ,

                                                                                                                                Милован Божовић,дипл.инж.маш.