РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022.ГОДИНЕ

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА

У  ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022.ГОДИНЕ

ЗА ОДЕЉЕЊА 4/3 И 4/4

            1.ПОНЕДЕЉАК,13.6.2022.ГОДИНЕ

               – Српски језик и књижевност у 16,00 часова

                                                                                 Комисија:

                                                                         1.Ристић Лела

                                                                         2.Милутиновић Јелена

                                                                         3.Маринковић Ана

               2.УТОРАК, 14.6. 2022.ГОДИНЕ

                – Мотори СУС и Моторна возила у 16,00 часова

                                                                                1.Нешић Дејан

                                                                                2.Тончев Милан

                                                                                3.Каменовић Ненад

         – Испитивање машинских конструкција у 16,00 часова

Комисија:

                                                                                1.Сологуб Ивана

                                                                                2.Јовановић Дејан

                                                                                3.Милошевић Горан

       – Математика у 16,00 часова

                Комисија:

                                                                                1.Стојић Оливера

                                                                                2.Арсенијевић Светлана

                                                                                3.Пауновић Санела

      3.СРЕДА,15.6. 2022.ГОДИНЕ

– МАТУРСКИ ПРАКТИЧНИ –

            -Моторна возила и  Мотори СУС  у 16,00 часова

Комисија:

                                                                                1.Нешић Дејан

                                                                                2.Тончев Милан

                                                                                3.Каменовић Ненад

                 – Моделирање машинских елемената и конструкција у  16,00 часова

                                                                                Комисија:

                                                                     1.Сологуб Ивана

                                                                     2.Милошевић Горан

                                                                     3.Јовановић Дејан

                                                                                    ДИРЕКТОР ШКОЛЕ,

                                                                     Милован Божовић,дипл.инж.маш.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ ИСПИТА

У ЈУНСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022.ГОДИНЕ

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

1.ПОНЕДЕЉАК,13.6.2022. од 8,00 часова

 -Радни задатак А – Управљање теретним моторним возилом

                                                                            Комисија:

                                                                    1.Ненад Јаковљевић

                                                                    2.Драган Ђуровић

                                                                    3.Иван Голубовић

2.УТОРАК,14.6.2022. од 8,00 часова

-Радни задатак А – Управљање теретним моторним возилом

                                                                            Комисија:

                                                                    1.Ненад Јаковљевић

                                                                    2.Драган Ђуровић

                                                                    3.Иван Голубовић

-Радни задатак Б – припрема возила,вођење документације,контрола терета,безбедност и здравље на раду

                                                                            Комисија:

                                                                    1.Бојан Стојевски

                                                                    2.Милан Стојковић

                                                                    3.Иван Стоевски (екстерни члан)

2.СРЕДА,15.6.2022.године од 8,00 часова

 -Радни задатак Б – припрема возила,вођење документације,контрола терета,безбедност и здравље на раду

                                                                            Комисија:

                                                                    1.Бојан Стојевски

                                                                    2.Милан Стојковић

                                                                    3.Иван Стоевски (екстерни члан)

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ,

Милован Божовић,дипл.инж.маш.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА

У  ЈУНСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022.ГОДИНЕ

ЗА ОДЕЉЕЊЕ 4/1,4/2 и 4/5

            1.ПОНЕДЕЉАК,13.ЈУН 2022.ГОДИНЕ

               – Српски језик и књижевност у  16,00 часова (4/1,4/2,4/5)

                                                                                 Комисија:

                                                                         1.Ристић Лела

                                                                         2. Милутиновић Јелена

                                                                         3.Маринковић Ана

– ОДЕЉЕЊА 4/1 и 4/2

                2.УТОРАК,14.ЈУН 2022.ГОДИНЕ

                -Матурски практични рад – прва група  од 8,00 часова – 4/1

Комисија I:- каб.бр.113

                                                                                1.Димитровски Зорица

                                                                                2. Ана Андрејић Шумкоски

                                                                                3.Булог Ивица

                                                                           4.Александра Николић – резерва

Комисија II: каб.бр.110

                                                                                1.Иван Милутиновић

                                                                                2. Оливера Јовановић

                                                                                3.Павковић Владимир

                                                                          4.Александра Николић – резерва

                -Матурски практични рад – прва група  од 8,00 часова – 4/2

Комисија :

                                                                                1.Милићевић Љиљана

                                                                                2. Петрујкић Маријета

                                                                                3.Андрија Станић

                                                                           4.Бисерка Радивојевић – резерва

                3.СРЕДА,15.ЈУН 2022.ГОДИНЕ

                -Матурски практични рад – друга група  од 8,00 часова – 4/1

Комисија I:- каб.бр.113

                                                                                1.Димитровски Зорица

                                                                                2. Ана Андрејић Шумкоски

                                                                                3.Булог Ивицa

                                                                           4. Александра Николић – резерва

Комисија II: каб.бр.110

                                                                                1.Иван Милутиновић

                                                                                2. Оливера Јовановић

                                                                                3.Павковић Владимир

                                                                          4.Александра Николић – резерва

                -Матурски практични рад – прва група  од 8,00 часова – 4/2

Комисија :

                                                                                1.Скробоња Саша

                                                                                2. Петрујкић Маријета

                                                                                3.Андрија Станић

                                                                           4.Бисерка Радивојевић – резерва

                4.ЧЕТВРТАК,16.ЈУН 2022.ГОДИНЕ

                -Испит за проверу стручно – теоријских знања у 10,00 часова -4/1 – каб.бр.206 и 211

Комисија:

                                                                                1.Ана Андрејић Шумкоски

                                                                                2. Зорица Димитровски

                                                                                3.Јовановић Оливера

                                                                              4. Александра Ристић – резерва

                -Испит за проверу стручно – теоријских знања у 10,00 часова -4/2 – каб.бр.10

Комисија:

                                                                                1.Радивојевић Бисерка

                                                                                2. Милићевић Љиљана

                                                                                3.Скробоња Саша

                                                                                4.Тасић Оливера  – резерва

ОДЕЉЕЊЕ  4/5

                1.СРЕДА,15.ЈУН 2022.ГОДИНЕ

                –Испит за проверу стручно – теоријских знања у 10,00 часова – каб.бр.208 и 211

Комисија:

                                                                                1.Ристић Душан

                                                                                2. Белец Тина

                                                                                3.Јаковљевић Ненад

                4.ЧЕТВРТАК,16.ЈУН 2022.ГОДИНЕ

                -Матурски практични рад – прва група  од 8,00 часова – каб.бр.110 и 212

Комисија:

                                                                                1.Ненад  Јаковљевић

                                                                                2. Бојан Стојевски

                                                                                3.Никола Станковски

                5.ПЕТАК,15.ЈУН 2022.ГОДИНЕ

                -Матурски практични рад – прва група  од 8,00 часова – каб.бр.110 и 212

Комисија:

                                                                                1.Ненад  Јаковљевић

                                                                                2. Бојан Стојевски

                                                                                3.Никола Станковски

                                                                                                                       ДИРЕКТОР ШКОЛЕ,

                                                                                                                                Милован Божовић,дипл.инж.маш.