РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА РАЗРЕДНИХ ИСПИТА ЗА УЧЕНИКE НЕЗАВРШНИХ РАЗРЕДА У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022.Г.

1.ПОНЕДЕЉАК,04.ЈУЛ  2022.ГОДИНЕ

Технологија материјала и Механика   у 8,00 часова

  Комисија:

                                                                                1.Милошевић Стојанка

                                                                                2. Милошевић Горан

                                                                                3.Каменовић Ненад

2.УТОРАК,05.ЈУЛ  2022.ГОДИНЕ

– Ликовна култура  у 9,00  часова

                                                                                Комисија:

                                                                                1.Бојан Стојевски

                                                                                2. Милетић Јелена

                                                                                3. Ристић Милан

– Историја у 8,00 часова

Комисија:

                                                                                1.Стојанка Милошевић

                                                                                2.Голубовић Веселин

                                                                                3.Пејчић Велимир

                                                                                                                                     Директор школе,

Милован Божовић, дипл.инж.маш.