РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА РАЗРЕДНИХ  ИСПИТА ЗА УЧЕНИКЕ  НЕЗАВРШНИХ РАЗРЕДА У ЈУНСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2022/2023.Г.

1.ПОНЕДЕЉАК,26.ЈУН   2023.ГОДИНЕ

 – Машински елементи  у 8,00 часова – одељење 2/4

 Комисија:

                                                                                1.Арсенијевић Светлана

                                                                                2.Милошевић Горан

                                                                                3.Јовановић Дејан

– Механика у 10,00 часова – одељење 1/4

                                                                        1.Арсенијевић Светлана

                                                                                2.Милошевић Горан

                                                                                3.Јовановић Дејан

2.УТОРАК,27. ЈУН 2023.ГОДИНЕ

– Српски језик и књижевност у 8,00 часова-  одељење 1/6

Комисија:

                                                                                1.Милутиновић Јелена

                                                                                2. Ристић Лела

                                                                                3.Маринковић Ана

                                                                           Директор школе,

                                                                          Милован Божовић,дипл.инж.маш.