РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ МАТУРСКОГ ИСПИТА 2021/22

                            1. МОТОРНА ВОЗИЛА ( 4-5)

                            28.04.2021. ;  12.05.2021.;  19.05.2021.- 7. и 8. час

                            2. ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ (4-2)

                            28.04. – среда, 5 . 6. и 7. час

                            ОСНОВЕ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА (4-2)

                            29.04., 06.05., 13.05. – четвртак, 6. и 7. час

                            3. БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА (4-5)

                            07.05.,14.05.,21.05. – петак, 8. и 9. час

                            4. РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА (4-5)

                            27.04., 11.05. и 18.05.– уторак, 9. час

                            5. ГАРАЖЕ, СЕРВИСИ И ПАРКИРАЛИШТА (4-5)

                            29.04., 06.05. и 13.05. – четвртак, 9.час

                            6. ШПЕДИЦИЈА (4-5)

                            18.05. и 25.05.- Уторак, 0. и 1. час (радионица школе)

                            7. КОНСТРУИСАЊЕ (4-4)

                            26.04.,10.05. и 17.05. – Понедељак, 16:00

                            8. МАТЕМАТИКА (4-4)

                            28.04. –среда,15:30 -18:00

                            29.04.-четвртак, 15:30-18:00

                            9. МАТЕМАТИКА (4-2)

                            05.05. – среда, 7.,8. и 9.час

                            12.05. – среда, 7.,8. и 9.час

                            10. ИСПИТИВАЊЕ МАШИНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА (4-4)

                            28.04.2021. – среда, у 16:00

                           11. МОТОРИ СУС (4-3)

                           27.04.- уторак, 8.и 9.час

                           11.05.-уторак, 8. и 9.час

                           12. МОТОРНА ВОЗИЛА

                           27.04.-уторак,10. и 11. час

                           11.05.-уторак 10.,11. и 12.час

                        13. СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

                        4-1 – 3. час понедељак и уторак, 6. час петак

                        4-2 – 14.05.,21.05. – (1. и 3. час)     17.05. – (5. час)

                        4-5- 1.6. (4.час) 03.06.(3.час), 04.06. (2.час), 08.06.(4.час), 10.06. (3.час)

                        4-3 – понедељак, 4.час; среда и четвртак, 5. час;

                        4-4 – понедељак, уторак и среда, 6. час

                        14.ЕЛЕКТРИЧНЕ МРЕЖЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ

                        Од 26.4. – понедељком 6., 7. и 8.час (4-2)

                        15.ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА

                        Среда – 05.05. – 8. и 9.час

                        Петак – 07.05. –  8. и 9.час

Директор школе

Милован Божовић, дипл.инж.маш