Електромонтер мреже и постројења

0300076f По завршетку школовања, ученик би требало знати:

  • све делове електичних постројења и умети да их препозна,
  • све делове електричних мрежа и умети да их препозна,
  • да уз помоћ искуснијих, отклони квар на било ком делу у постројењу или на далеководу,
  • да сам уради неке мање замене на деловима мрежа.

 

Добијањем дипломе, електромонтер мрежа и постројења може тражити посао у:

  • електродистрибуцији,
  • “Електроисток”,
  • било ком разводном и транмсформаторском постројењу,
  • или може уписати било коју вишу школу.

 

I разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

Т

В

Т

В

Општеобразовни предмети
Српски језик и књижевност

3

111

Страни језик

2

74

Историја

2

74

Музичка уметност

1

37

Физичко васпитање

2

74

Математика

4

148

Рачунарство и информатика

2

74

Географија

2

74

Физика

2

74

Хемија

2

74

Биологија

2

74

Стручни предмети
Osnove elektrotehnike Основе електротехнике

4

148

Тех. цртање са нац. геометријом

2

74

Практична настава

2

74

 

II разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

Т

В

Т

В

Општеобразовни предмети
Српски језик и књижевност

3

105

Страни језик

2

70

Историја

2

70

Ликовна култура

1

35

Физичко васпитање

2

70

Математика

4

140

Физика

2

70

Стручни предмети
Основе електротехнике

3

105

Електроника

3

1

105

35

Електричне инсталације

2

70

Електрична мерења

1

1

35

35

Електрична постројења

1

35

Практична настава

2

70

 

III разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

Т

В

Т

В

Општеобразовни предмети
Српски језик и књижевност

3

105

Страни језик

2

70

Социологија

2

70

Физичко васпитање

2

70

Математика

3

105

Стручни предмети
Економика и организација производње

2

70

Електрична постројења

2

1

70

35

Електричне мреже

2

1

70

35

Електричне машине

2

1

70

35

Практична настава

2

70

30