Електротехничар за термичке и расхладне уређаје

По завршетку школовања, ученик би требало да уме да сервисира било који расхладни и термички уређај, што значи:

 • да зна делове и функцију елемената у расхладној инсталацији – фрижидеру, замрзивачу, клима уређају,
 • да уме на основу симптома претпоставити квар,
 • да уме отколонити квар,
 • да уме напунити расхладну инсталацију,
 • да зна принцип рада разних врста пећи,
 • да уме да изврши основна мерења за утврђивање квара,
 • да уме заменити било који део у расхладној или термичкој инсталацији.

 

Добијањем дипломе, електротехничар за термичке и расхладне уређаје може тражити посао:

 • у било ком сервису за расхладне уређаје,
 • у погону где постоје високотемпературне пећи,
 • у погону где постоје велики расхладни уређаји (нпр. у супермаркетима),
 • може самостално вршити сервисирање и одржавање расхладних и термичких уређаја, тј. имати свој сервис,
 • може уписати било који факултет (осим медицине, стоматологије и њима сличне факултете).

 

I разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

Т

В

Т

В

Општеобразовни предмети
Српски језик и књижевност

3

111

Страни језик

2

74

Историја

2

74

Музичка уметност

1

37

Физичко васпитање

2

74

Математика

4

148

Рачунарство и информатика

2

74

Географија

2

74

Физика

2

74

Хемија

2

74

Биологија

2

74

Стручни предмети

Основе електротехнике

3

1

111

37

Тех. цртање са нац. геометријом

2

 74

Практична настава

2

74

 

II разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

Т

В

Т

В

Општеобразовни предмети
Српски језик и књижевност

3

105

Страни језик

2

70

Историја

2

70

Ликовна култура

1

35

Физичко васпитање

2

70

Математика

4

140

Физика

2

70

Стручни предмети

Основе електротехнике

3

111

Електроника

2

1

74

37

Примена рачунара у електроници

2

74

Електична мерења

2

1

74

37

Електротехнички материјали

1

37

Електричне инсталације и осветљење

2

74

Практична настава

 2

74

 

III разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

Т

В

Т

В

Општеобразовни предмети
Српски језик и књижевност

3

105

Страни језик

2

70

Социологија

2

70

Физичко васпитање

2

70

Математика

3

105

Стручни предмети

Мерења у ел. енергетици

2

1

70

35

Енергетска електроника

2

1

70

35

Ел. маш. са ипитивањем

2

1

70

35

Основе машинства

2

70

Расхладни уређаји

2

1

70

35

Електротермички уређаји

2

70

Практична настава

2

 70

60

 

IV разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

Т

В

Т

В

Општеобразовни предмети
Српски језик и књижевност

3

96

Страни језик

2

64

Филозофија

2

64

Физичко васпитање

2

64

Математика

3

96

Устав и права грађана

1

32

Стручни предмети

Економика и организација предузећа

2

62

Расхладни уређаји

2

1

62

31

60

Електротермички уређаји

2

1

62

31

 30

Ел. машине са испитивањем

2

1

62

 31

Ел. моторни погон

2

62

Основе система аут. управљања

 2

 1

 62

 31