Електротехничар рачунара

Ученици овог образовног профила стећи ће потребна знања за програмирање и израду софтверских апликација (C, Visual C#), склапање и одржавање рачунарских конфигурација, креирање и одржавање база података (SQL), израду веб презентација (HTML, CSS, XML,…), обраду слика, аудио и видео материјала, инсталацију и одржавање различитих облика оперативних система (Windows, Linux), конфигурисање LAN мрежа и проверу њихових функционалности.

Оно што је посебно интересантно, и што ученици уче из више предмета током школовања, је израда и програмирање различитих система са микроконтролерима (PIC, ARM, AVR) кроз развојно окружење Arduino и микрорачунарима, коришћењем Raspberry Pi микрорачунарских система. Ово представља основу данашње роботике и користи се у паметним кућама, разним индустријским и аутоматизованим системима за различите намене.

 

Током школовања све наведено сазнаћете изучавајући:

     Програмирање

     Рачунарски хардвер

     Софтверске алате

     Рачунарску графику и мултимедију

     Оперативне системе

     Рачунарске мреже

     Микроконтролере и микрорачунаре

     Рачунарску логику

     Рачунаре у системима управљања

 

По завршетку школовања, постоји могућност отварања сопственог сервиса рачунара или продавнице рачунара, запослења на одржавању рачунара, рачунарских мрежа или бављење програмирањем. Уколико желе да наставе школовање, ученици то успешно чине на великом броју техничких факултета или струковних студија.

 

НОВИ Наставни план и програм из 2018. године