Машински техничар моторних возила

Ово је образовни профил на коме ученици стичу теоријска и практична знања о моторима, моторним возилима и њиховој опреми, начину функционисања, правилној експлоатацији, одржавању, као ио основним елементима аутоматизације.

У практичном делу који се изводи специјализованој радионици, ученици ће моћи да раде и обучавају се на најсевременијем уређају за аутодијагностику на моторним возилима.

У току школовања, ученицима се као обавезан део наставе омогућава обука за возача Б категорије.

Овим занимањем ученици се обучавају и прате савремене токове у погледу мотора и моторних возила и као такви имају велику могућност запошљавања и приватног бизниса.

Или факултети :

– Машински,

– Технички, Информатички,

– Електронски, Електротехнички,

– Саобраћајни,

– ФОН,

– Математички,

– Полицијска или војна академија.

 

Или високе трогодишње школе:

– Машинске,

– Техничке,

– Информатичке,

– Електротехничке,

– Саобраћајне,

– Економске,

– Пословне.

I разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

Т

В

Т

В

Општеобразовни предмети
Српски језик и књижевност

3

111

Страни језик

2

74

Историја

2

74

Музичка уметност

1

37

Физичко васпитање

2

74

Математика

4

148

Рачунарство и информатика

2

74

Географија

2

74

Физика

2

74

Хемија

2

74

Стручни предмети
Машински материјали

2

74

Тех. цртање са нац. геометријом 3

111
Механика

2

74

Практична настава

3

111

II разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

Т

В

Т

В

Општеобразовни предмети
Српски језик и књижевност

3

105

Страни језик

2

70

Биологија

2

74

Историја

2

70

Ликовна култура

1

35

Физичко васпитање

2

70

Математика

4

140

Физика

2

70

Стручни предмети
Механика

2

70

Машински елементи

2

70

Електротехника и електроника

2

70

Мотори СУС

2

70

Практична настава

6

222

60

III разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

Т

В

Т

В

Општеобразовни предмети
Српски језик и књижевност

3

111

Страни језик

2

74

Социологија

2

74

Физичко васпитање

2

74

Математика

3

111

Стручни предмети
Машински елементи

2

74

Технологија обраде

2

74

Хидраулика и пнеуматика

2

74

Термодинамика

2

74

Моторна возила

3

111

Експлоатација и одржавање моторних возила

2

74

Практична настава

7

170

60

IV разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

Т

В

Т

В

Општеобразовни предмети
Српски језик и књижевност

3

96

Страни језик

2

64

Филозофија

2

64

Физичко васпитање

2

64

Математика

3

96

Устав и права грађана

1

32

Стручни предмети
Organizacija rada Организација рада

2

64

Моторна возила

3

96

Експлоатација и одржавање моторних возила

1

2

32

64

Мерење и контролисање

2

64

Елементи аутоматизације моторних возила

2

64

Практична настава

7

224

60

1 thought on “Машински техничар моторних возила”

  1. Pingback: Tracy Glastrong

Comments are closed.