РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА ШК. 19/20. ГОД.

ПРЕДМЕТ

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Математика

 

 

1

 

3

 

 

2

 

1

Математика ( III/6, IV/2, IV/1, IV/3, IV/4 )

 

 

1

 

3

 

 

2

2

 

Математика (II/1, III/1,  II/5, III/5 )

 

 

1

 

3

 

 

2

4

 

Математика-изборни (III/1)

 

 

3

 

4

 

 

4

3

 

Математика-изборни (IV/1)

 

4

 

 

2

 

 

1

1

 

Основе електротехнике  1

 

1

1

4

 

 

4

2

5

 

Основе електротехнике  2

 

2

4,5

4

3

4

 

1

 

 

Основе електротехнике (I/2)

 

 

 

2

 

 

 

 

 

1

Електрична постројења (IV/2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страни језик

 

 

 

2

 

 

 

4

 

 

Српски језик и књижевност

 

4

 

3

 

 

4

 

3

 

Српски језик и књижевност  (IV/1,2,3,4)

 

4

 

3

 

 

4

4

 

 

Српски језик и књижевност  ( III/,6, II/,6)

 

4

 

 

 

 

 

1

 

 

Механика I (Милошевић Горан)

 

 

 

4

 

 

 

 

3

 

Механика I (Тончев Милан)

 

 

 

4

 

 

 

 

3

 

Механика II (Тончев Милан)

 

 

 

4

 

 

 

 

4

 

Механика II (Нешић Дејан)

 

 

 

4

 

 

 

 

4

 

Отпорност материјала (Нешић Дејан)

 

 

 

4

 

 

 

 

4

 

Техничка механика – Горан Петровић

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ ШК. 19/20. ГОДИНЕ

ПРЕДМЕТ 

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Математика (незавршни)

 

2

 

1

 

 

2

 

2

 

Физика (I година) 4. степен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основе електротехнике 1 (1/2)

 

1,5

 

 

2

 

1

2

 

 

Основе електротехнике 1 (Бисерка Радивојевић)

 

 

 

 

3

 

 

 

 

2

Основе електротехнике 2

 

 

 

 

4

 

 

 

5 (2/1)

1 (2/2)

Електрична постројења (IV/2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механика  II (Нешић Дејан)

 

4

 

 

 

 

4

 

 

 

Механика I (Милошевић Горан)

 

4

 

 

 

 

 

2

 

 

Механика  I (Милан Тончев)

 

4

 

 

 

 

 

2

 

 

Механика  II (Милан Тончев)

 

4

 

 

 

 

4

 

 

 

Техничка механика  (Петровић Горан)

 

4

 

 

 

 

4

 

 

 

Хемија

 

3

 

4

 

 

4

 

 

 

Страни језик

 

4

 

4

 

 

4

 

 

 

Француски језик

 

 

1

 

 

 

3

 

 

 

Саобраћајна психологија (II5)

 

5

 

 

 

 

 

 

2

 

Економска група предмета (П  Е)

 

 

4

3 Е

 

 

 

2

 

 

Напомена: Завршни разреди немају четврту контролну вежбу.

Распоред усвојен на седници Наставничког већа одржаној __________

 

Директор

Милован Божовић, дипл.инж.маш